Billede af Mads Kryger Frandsen
20202023

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg er adjunkt ved administrationsbacheloruddannelsen på Campus C i Aarhus. Jeg har stor erfaring med undervisning og undervisningsudvikling og er særligt optaget at udvikle og tilrettelægge undervisning, der bidrager til de studerendes selvstændighed og dannelse. 

Siden 2022 har jeg været en del af Uddannelsescenter for Uddannelseskvalitet, Professionspolicy og Praksis, hvor mit primære fokus er at undersøge studerende på administrationsbacheloruddannelsens tilegnelse af en professionsidentitet og/eller professionel identitet. I den forbindelse er jeg meget optaget af, hvordan vi kan anvende den viden, der generes i forskningsprojektet til at udvikle administrationsbacheloruddannelsen.  

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg er en del forskningsprojektet FremAd, der undersøger de studerende på administrationsbacheloruddannelsens forståelse af egen professionsidentitet fra studiestart til arbejdsmarked. Herunder er jeg meget optaget af de studerendes oplevelse af kohærens mellem teori og praksis og mellem underviser og studerende. 

Sideløbende med dette projekt er jeg medfacilitator af et udviklingsarbejde, der undersøger professionsforståelsen hos underviserne på uddannelsen. Formålet er at nærme os nogle fælles didaktiske principper på administrationsbacheloruddannelsen, som alle underviserne kan tage udgangspunkt i. 

Undervisning

Jeg underviser fast på følgende moduler på administrationsbacheloruddannelsen: 

Modul 1: Politik og samfund

Modul 2: Administrations i politisk styrede organisationer

Modul 4: Offentlig økonomi og budgetlægning

Modul 7B: Partnerskaber og styring i international praksis

Foruden disse moduler underviser jeg også inden for vejledning, offentlig politik og offentlig forvaltning. Jeg fungerer ligeledes som både praktikvejleder og BA-vejleder. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Didaktik, Pædagogikum, Teoretisk pædagogikum, Gymnasiesektoren, Syddansk Universitet

1 aug. 201430 jun. 2015

Dimissionsdato: 30 jun. 2015

Statskundskab, Kandidat, Aarhus Universitet

1 sep. 200630 jun. 2012

Dimissionsdato: 30 jun. 2012

Ansættelser

Handelsgymnasielærer, Mercantec

1 aug. 201230 sep. 2020

Praktikant, Den danske ambassade Kenya

1 jul. 201031 dec. 2010

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • dannelse
 • klasseledelse
 • samarbejde
 • sociologi
 • undervisning
 • ungdomsuddannelser
 • relationer
 • læringsstile
 • professionsdidaktik
 • kvalitativ metode
 • studerende
 • kvantitativ metode
 • didaktik