Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg har en ph.d. fra DPU, Aarhus Universitet med speciale i børn og unges relationer og mediebrug, cand. pæd. i pædagogisk antropologi, og uddannet folkeskolelærer med dansk som hovedfag. Jeg brænder for at skabe ny viden om, hvordan børn og unge udvikler teknologiforståelse og digital dannelse. Lærere og pædagoger har centrale roller i forhold til at skabe optimale og fremtidsrettede læreprocesser og udviklingsmuligheder for børn og unge. For at professionerne kan lykkes med at uddanne lærere udrustet til at løse disse opgaver er det vigtigt, at vi får en bedre forståelse af, hvilke potentialer teknologier har for at bidrage til børne- og ungdomsliv med lige faglige, sociale og demokratiske muligheder, og hvordan vi kan støtte børn og unge til at udnytte disse potentialer.

Interessen for børn og unges mediebrug og potentialerne heri har været gennemgående i min forskning og i mit arbejde. Den var udgangspunktet for min ph.d. om unge adskilte søskendes teknologiske muligheder for at opleve nærvær med hinanden trods adskillelsen, for mit flerårige arbejde som pædagogisk konsulent for Microsoft Uddannelse, for mit speciale om unge YouTube-bloggere samt for min bacheloropgave om medier i danskfaget. Inden tiltrædelsen som adjunkt på Københavns Professionshøjskole var interessen  drivkraft i min post.doc. på det internationale forskningsprojekt Future Making på Aarhus Universitet under ledelse af professor Annette Markham.

I de senere år har jeg særligt fokuseret mit arbejde på teknologiforståelse, både som faglighed i skolen, men også som den faglighed der udvikles på professionshøjskolerne. Det har medført, at jeg har fungeret som projektleder på sektorprojektet Teknologiforståelse og digital dannelse i læreruddannelsen, finansieret af UFM, hvor vi udviklede et nationalt modul til læreruddannelsen. Dertil har jeg deltaget i følgeforskningsprojekter omhandlende kommuners arbejde med at implementere den nye faglighed i skolerne i projektet Forskningsindsats om Teknologi & Innovation i Rødovre Kommune. Jeg har ligeledes fulgt kommuners arbejde med efteruddannelse af lærere i projektet Følgeforskning i Future Classroom Lab. I projektet Mobilfriskole: Børns oplevelser af mobilfri skole – et studie af faglige og sociale transformationsprocesser har jeg været med til at lede et forskningsprojekt, hvor vi undersøgte børns brug af mobiltelefoner og hvordan forbud mod mobiltelefoner i skolen påvirker deres online og offline interaktioner.

Som resultat af et større ministeriel fokus på efter-videreuddannelse af UC-undervisere i teknologiforståelsesfagligheden har jeg været involveret i tilbudsskrivning af flere nye sektorprojekter om teknologiforstålse på læreruddannelse og efter-videreuddannelse. Jeg deltager selv i disse projekter

Jeg har været ansat i videnskabelige stillinger siden 2011 og arbejder løbende på at udvikle mit nationale såvelsom internationale netværk med nye samarbejdsrelationer.

For at se mere om min aktuelle involvering i forsknings og udviklingsprojekter læs videre i fanen “projekter". 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Mads Middelboe Rehder er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler