Billede af Maiken Pihl Høi Grøntved

Maiken Pihl Høi Grøntved

Cand.soc. i Uddannelsesvidenskab

20232023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Underviser ved Efter- og videreuddannelsen ved UC Syd:

Akademiuddannelsen Ungdoms- og Voksenundervisning

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

Læreruddannelsen (Delvist digital)

Særlige interesseområder er aktiverende didaktik, herunder udvikling af deltager involerende og aktiverende online læringsforløb. Andragogik og hermed det særlige ved at undervise voksne og deres dannelse til nutidens og fremtidens undervisere.

Undervisning

Har følgende undervisningserfaring og modulansvar på følgende moduler: 

Akademiuddannelsen i Ungdoms- og voksenundervisning

 • Modul Ob1: Didaktik og undervisningsmetode
  Didactic and the method of teaching
  10 ECTS (Både Fremmøde, delvist og helt online forløb)
 • Modul Ob3: Læring og deltagerforudsætninger
  Learning and the participants
  10 ECTS
 • Modul Vf1: Voksenliv og læring
  Adulthood and learning
  10 ECTS

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik

 • Ob. Modul 1: Undervisning og læring (10 ECTS point)
 • Ob. Modul 2: Undervisningsplanlægning og didaktik (10 ECTS point)
 • Ob. Modul 3: Videnskabsteori i erhvervspædagogisk praksis (5 ECTS point) (Både Fremmøde, delvist og helt online forløb)
 • Vf. Modul 3: Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser (10 ECTS-point)

Undervisning

Underviser på læreruddannelsen i Haderslev delvist online

 • Modul 1: Elevens læring og udvikling
  "Kort beskrivelse af modulet

Modulet har fokus på den lærende elev i et læringsfællesskab. Centralt står elevens læreprocesser
og udvikling i en mangfoldig elevgruppe, hvor hver enkelt elev med sine personlige, sociale ogkulturelle forudsætninger er en del af skolens fællesskab.

Modulet indeholder følgende tre temaer
• Elevers udvikling, socialisering og identitet
• Læring, læringsmiljø og læringsledelse
• Lærerens samspil og kommunikation med eleverne."

(Citeret fra Læreruddannelsen - studieordning del 3, 2022)

Forsknings- og udviklingsområder

Igangværende projekter, har erfaring med formulering og opsætning af surveys.

Indsamling og analysering af kvantitative som kvalitative data. Forbereldelse, afholdelse og behandlet fokusinterview om validering af forskningsfund samt udvidelse om temaet peerfeedback.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Uddannelsesvidenskab, Bachelor, Kandidat, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 sep. 201230 jun. 2017

Dimissionsdato: 30 jun. 2017

Ansættelser

Timelærer ved UC SYD

1 jan. 201930 jun. 2019

Folkeskolelærer på Uldum skole

1 okt. 201831 dec. 2018

Underviser og uddannelsesudvikler ved AOF

1 jun. 201830 sep. 2018

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Dannelse & didaktik
 • Undervisningsdifferentiering
 • Undervisningsevaluering
 • Voksenpædagogik
 • Online undervisning
 • Didaktik i online læringsforløb
 • Andragogik