Billede af Malene Børgesen
20172019

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er ansat som adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Pædagogik, med base i Slagelse hvor jeg underviser på pædagoguddannelsen, både på dagtilbudsspecialiseringen og på grundfaglighedsmoduler. Jeg har bl.a. arbejdet indgående med at udvikle det nationale modul Professionsviden og Forskning på dagtilbudsområdet. Derudover deltager jeg i efter-videreuddannelsesforløb for pædagoger og pædagogiske ledere - særligt i forbindelse med national kompetenceudvikling i forbindelse med styrket læreplan - samt udfører observationsopgaver og børnemiljøvurderinger i danske dagtilbud på baggrund af en certificering som ECERS observatør. Jeg indgår også i forskellige forsknings- og udvikingsaktiviteter i Center for Pædagogik - lige nu i forbindelse med inddragelse af studernede i forskning.

Jeg er særligt optaget af den pædagoigske faglighed og hvordan den konstitueres i feltet og gennem uddannelsen. Udviklingen og forandringen af professionsnarrativet hos pædagogstuderende og praktikere giver anledning til både undervisnings- og undersøgelsesfokus.

I forbindelse med arbejdet i dagtilbud er jeg lige nu særligt optaget af legens betydning og brgrænsning, samt rammesætningen af den pædagogiske refleksion som evaluering.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Diplom i ledelse, Københavns Professionshøjskole

Dimissionsdato: 1 feb. 2015

Diplommodul Konsulentarbejdets metoder, UCC

Dimissionsdato: 1 aug. 2014

Dimissionsdato: 1 feb. 2009

Kandidat i generel pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 feb. 2008

Pædagog

Ansættelser

Konsulent i professionsenheden, BUPLs forbundskontor

1 apr. 201628 feb. 2017

Souschef og inklusionstovholder i kommunalt dagtilbud

1 feb. 201531 mar. 2016

Beskikket censor ved pædagoguddannelsens censorkorps

1 feb. 2015 → …

Forskellige pædagogiske og ledelsesmæssige funktioner i kommunalt dagtilbud med særlige inklusionsopgaver

1 aug. 199931 jan. 2015

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Børn og unge
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Uddannelse, professioner og erhverv