Billede af Malene Rostgaard Chrestensen

Malene Rostgaard Chrestensen

Adjunkt. Cand. mag. dramaturgi

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Jeg er uddannet Cand. mag i dramaturgi med BA fag i Æstetik og Kultur. Som dramaturg, har jeg speciale i, hvordan man kan rammesætte forløb, og hvilken betydning faciliteringen af rammesætningen har, i forhold til en given proces. Fx, hvordan man kan regelsætte og justere den sociale dynamik i en skabende proces ved hjælp af metakommunikation og kreative strategier. I forhold til at kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med fokus på menneskers udvikling, identitet, livskvalitet og dannelse, har jeg forskellige erfaringer med projekt, gruppe og case-arbejde. Jeg er vant til at undervise forskellige aldre og målgrupper på forskellige måder. Jeg har blandt andet viden om deltagerforudsætninger, læringsstile og undervisningsmetoder fra processer i art based coaching, konceptuel devising, forandringsledelse og teori U. Udover at kunne undervise i drama/teater, har jeg en tværfaglig og tværæstetisk viden om andre kunstarter,og et praktisk kendskab til at producere konceptuel og interaktiv kunst. Jeg kan fx iscenesætte et æstetisk lærings - rum, hvor jeg bruger leg, kunstneriske og kreative strategier til at skabe social innovation, eller til at håndtere konflikter. Fx har jeg viden om Poetisk feedback, der betyder, at man på forskellig vis anerkender forskellene på hinandens kreative udfoldelse ved at udtrykke sig gennem en dans, en sang, et digt, en skulptur etc. Når man anvender poetisk feedback, forsøger man at undgå en verbal kritik og analyse af hinandens arbejde - og bruger et sanseligt samspil til at afgrænse et (dramatisk) udtryk. Ved at lege med spil, drama - øvelser, ler/skulptur, musik/dans, collage/genbrug, landart, skuespil – tekster, rum og scenografi, har man fokus på intermodalitet, som æstetiske (form) relationer. I forhold til at der stilles flere krav til pædagogenes kompetencer i form af udviklings og konsulent arbejde og evnen til at kunne facilitere og håndtere forandring og samskabelses processer underviser jeg i forumspil og teori U. Herigennem, kan man idégenerere eller træne samarbejdsevner samt sætte fokus på arbejdsmiljø, psykisk trivsel og fysiske rammer. Forumspil, kan bevidstgøre den studerende om hans/hendes kompetencer, holdninger og adfærd, fordi faciliteringen lægger op til forskellige tematiske afprøvninger af rolle –fordelinger, konfliktscenearier, dilemmaspil, handlemuligheder samt vurderings og evalueringsøvelser. Som et dramapædagogisk redskab, kan et forumspil ligeledes 1: Skabe en følelse af fællesskab i en skole - klasse/gruppe ved at man aktivt løser en konflikt 2: Skabe en fornemmelse af om en klasse/gruppe er interesse i at arbejde videre med drama og teater. 3: Generere idéer som optakt til en temauge eller en teater – produktion. I teatrets verden er dramaturgens opgave at være et kompas, at bevare overblikket, og at skabe en processuel sammenhæng. Med en viden om, hvordan man kan gå analytisk til værks når man skal planlægge, undersøge og observere en pædagogisk praksis, er jeg er vant til at arbejde med det relationelle spor i mellem en proces og et bevægeligt/foranderligt/uforudsigeligt (værk) produkt. Fx har jeg viden om personlig fremtræden, kropssprog, mødeledelse, ledelsesstil, spørgeteknik, anerkendende kommunikation og dialog - som kan være med til at reflektere modstande og barrierer, kortlægge og synliggøre problematikker forbundet med (organisationers) kulturelle forandringer.  Ligeledes har jeg viden om forskellige kommunikationsmodeller, kultur begreber og aktionslæring.

 

 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Humaniora, Cand. mag. Dramaturgi, Aarhus Universitet

1 sep. 20061 feb. 2012

Dimissionsdato: 1 feb. 2012

Emneord

  • Æstetik, design og medier
  • Viden om iscenesættelse, social og kunstnerisk – Innovation, teambuilding, kompetenceafklaring, konflikthåndtering, krop- sprog, holdninger, adfærd, ledelsesstil, forandringsledelse, mødeledelse, spørgeteknik, metakommunikation, anerkendende kommunikation, feedback og evaluering, metodeforskelle, forumspil og teater, rollespil, rollebegreber, æstetik og kultur, kreative benspænd og begrebsforskelle, proces - design - ledelse og analyse, idégenerering, æstetisk interaktion via intermodale kunstneriske discipliner og poetisk feedback, drama og kunst pædagogik, øvelser, undervisning og didaktik, tværæstetisk kommunikation, tværfagligt projektarbejde, dramaturgiske - kommunikations modeller – kreativitets –teori, storytelling mm.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.