Personlig profil

Præsentation

Jeg har i min forskning udforsket fortællinger om og af anbragte børn og unge, samt unge på et midlertidigt botilbud – fra både børns, unges og professionelles perspektiver.

Jeg er særligt optaget af inklusions- og eksklusionsprocesser, samt udvikling af inddragende og kompleksitetssensitive metoder and tilgange (workshops, feltarbejde, narrative interviews og tilgange).

Min drivkraft er at omsætte forskning til praksis, der kan give bedre deltagelsesmuligheder for mennesker i udsatte positioner - særligt anbragte børn og unge.

En del af min ph.d. bestod i at udvikle og afprøve et nyt mindset om ”Det dobbelte blik” gennem bl.a. faciliteringen af workshops med pædagoger på døgninstitutioner, familieplejekonsulenter samt et kursusforløb for plejeforældre.

Jeg har solide erfaringer med gennemførelse og koordinering af større kvalitative og kvantitative undersøgelser – fra projektdesign og dataindsamling til analyse, afrapportering og formidling.

Udover mit fokus på socialt arbejde med børn og unge, har jeg også viden om og interesse for social innovation og socialt entreprenørskab, beskæftigelses- og integrationsområdet.

 

Videnskabelige fokusområder: anbragte børn og unge, mennesker i udsatte positioner, narrativer, barndomsforskning og childism, levede erfaringer, normalitet og afvigelse, inddragende og kompleksitetssensitive metoder.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

samfundsvidenskab, Ph.d., Et mylder af historier. Konstruktioner og forhandlinger af normalitet og afvigelse i fortællinger om børn og unge i udsatte positioner., Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 2 okt. 2018

Socialvidenskab og Kultur- og Sprogmødestudier, cand.soc., Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 31 okt. 2013

Ansættelser

Adjunkt, Pædagoguddannelsen, Social og Special, Campus Carlsberg

1 aug. 2021 → …

Timelærer, Pædagoguddannelsen, Social og Special

1 feb. 202131 jul. 2021

Forskningsmedarbejder, Roskilde Universitet

aug. 2020sep. 2020

Adjunkt (midlertidig), Socialrådgiveruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon

1 sep. 201830 mar. 2019

Videnskabelig assistent

aug. 2017sep. 2017

Ph.d.-stipendiat, Roskilde Universitet

1 jul. 201430 jun. 2017

Forskningsassistent, Roskilde Universitet

nov. 2013jun. 2017

Studentermedhjælper, Roskilde Universitet

sep. 2011okt. 2013

Praktikant, Als Research

feb. 2011jun. 2011

Emneord

  • døgninstitutioner
  • kvalitativ metode
  • udsatte
  • brugerinddragelse
  • anbragte børn
  • anbringelse uden for hjemmet
  • narrativitet
  • stigmatisering