Billede af Maria Bensen Joensen
20132021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

 

 

Præsentation

Fagligt:

Jeg er uddannet ergoterapeut i 2007 og har arbejdet som specialeansvarlig ergoterapeut for medicinske og onkologiske patienter på Næstved sygehus. Siden 2014 har jeg arbejdet som underviser ved Ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon (PHA), hvor jeg bl.a. underviser på grunduddannelsen, deltager i nationale og internationale forskningsprojekter samt er med til kontinuerligt at udvikle kvaliteten i uddannelsen med særligt fokus på undervisningsdidaktik.

 

Jeg har stor undervisningserfaring, både via mit arbejde som ergoterapeut i praksis, hvor undervisningen har været af tværprofessionelt personale, og som underviser i PHA, hvor undervisningen primært retter sig imod ergoterapeutstuderende, men jeg underviser også danske kolleger og internationale samarbejdspartnere.

 

It er en integreret del af mit arbejdsliv, og jeg har derfor taget en kandidatuddannelse i It, læring og organisatorisk omstilling ved Aalborg Universitet i København. Mit primære fokus i denne uddannelse har været at anvende it i undervisnings- og læringssammenhænge. Det afsluttende speciale omhandlede bl.a. engagement og aktiv deltagelse i virtuelle læringsrum på professionsuddannelserne. I forlængelse heraf fik jeg en artikel optaget på den internationale e-læringskonference ECEL i oktober 2017.

 

 

Personligt:

Jeg har masser af energi og godt humør/humor, er empatisk, god til at gå i dialog og samarbejde. Jeg netværker, indgår relationer og håndterer forskellige aktører.

Min kommunikation er god og meget nærværende. Jeg er hjemmevant i at undervise og formidle og min ergoterapeutfaglige forankring er stærk.

Jeg er ansvarsbevidst og leveringssikker. Jeg er god til både udvikling, implementering og den daglige drift  samt holde mange bolde i luften og nå de aftalte mål/tidsrammer.

 

Erhvervserfaring

 

Nuværende ansættelse (2014): Adjunkt på Professionshøjskolen Absalon.

Udvikling og undervisning på Ergoterapeutuddannelsen  i Næstved: www.pha.dk


Primært indenfor områderne: Ergoterapeutisk teori og metode, dysfagi, undersøgelse og behandling af børn, Undersøgelse og behandling af neurologiske, medicinske og onkologiske patienter

   Arbejdsopgaver:

 • Undervisning på grunduddannelsen med et særligt fokus på udvikling og kvalitetssikring af e-læringsformatet
 • Udvikling af e-læringsmateriale 
 • Udvikling af undervisningsmodul vedr. dysfagi
 • Deltage i relevante forsknings- og efter-/videreuddannelsesaktiviteter, herunder projekt CLEMA i Vietnam
 • Ansvarlig for Ergoterapeutuddannelsens leverancer i Fronter Basis-projekt på tværs i PHA

    Resultater:

 • Kontinuerlig udvikling og kvalitetssikring af e-læringsformatet på Ergoterapeutuddannelsen
 • Arbejder med fastholdelse af studerende vha. bl.a. studieudviklingssamtaler, særligt tilrettelagte individuelle forløb (SPS) og løbende revidere undervisningens indhold og form efter de studerendes læringsforudsætninger
 • Formulering og afholdelse af tværprofessionelt valgmodul om dysfagi
 • Udvikling af WordPress-site til e-læringsstuderende, modul 6
 • Deltagelse i arbejdsgruppen om udvikling af kompetenceprofiler på dysfagiområdet
 • Deltagelse i projekt omkring Study-quiz app
 • Deltagelse i projekt under FI vedr. udsatte børn og unge. Afprøve undervisningsmateriale ift. de studerende samt kvalificere undervisningsmateriale/cases

 

 Øvrige ansættelser som ergoterapeut

2009-: Censor ved Ergoterapeuternes Censorkorps

Forår 2015: Konsulent for Hospice Svanevig, Bandholm

   Arbejdsopgaver:

 •  Undervise tværprofessionelt personale i den normale synkeproces og sanserne i forbindelse med at spise og drikke
 • Vejlede tværprofessionelt personale i at understøtte livskvalitet relateret til at spise og drikke for døende patienter, herunder vurdere og modificere konsistenser

1. december 2008 til 1. marts 2014: Specialeansvarlig ergoterapeut for medicinske og onkologiske patienter

   Arbejdsopgaver:

 • Opdyrke og vedligeholde tværprofessionelle samarbejdsrelationer
 • Undervise tværprofessionelt personale i ergoterapeutiske indsatser
 • Opstarte og gennemføre diverse udviklingsprojekter
 • Være ajourført med forskning indenfor området
 • Medansvarlig for kvaliteten af det udførte arbejde i teamet
 • Være på forkant med at udarbejde og følge op på KPI-mål
 • Undersøge og behandle af medicinske, onkologiske og pædiatriske patienterl

    Resultater:

 •  Udarbejde og implementere tværfaglig forløbsbeskrivelse til alle onkologiske patienter tilknyttet Næstved sygehus
 • Opstarte rammeordination på Akut Modtageafsnit
 • Opstarte rammeordination i Onkologisk ambulatorium
 • Opstart af selvvisitering på Onkologisk afdeling, som efter 2 år blev et fast tilbud, dvs. rammeordination
 • Implementering af  AMPS på Lungemedicinsk afdeling, Næstved sygehus
 • Deltage i udvikling af screeningsredskab til ældre medicinske patienter
 • Udarbejde og revidere løbende relevante kliniske retningslinjer for medicinske og onkologiske patienter
 • Implementering af FOTT på Lungemedicinsk afdeling, Næstved Sygehus
 • Løbende undervisning af bl.a. sygeplejersker, diætister og læger i ergoterapi, herunder bl.a. FOTT, ergoterapeuters særlige fokus på aktivitet og deltagelse, hvordan ergoterapeuter arbejder med tabet af roller og identitet ved sygdom og/eller aldring, kognition etc.

1. juli 2007 til 1. december 2008: Ergoterapeut for neurologiske, pædiatriske,  medicinske og onkologiske patienter

     Arbejdsopgaver:

 • Foretage ADL-undersøgelser af patienterne mhp. vurdering af behandlingsbehov, behov for hjælpemidler samt evt. graden af behov for hjælp
 • Foretage AMPS-vurderinger
 • Foretage FOTT-vurderinger
 • Forhandle målsætning med patienten
 • Iværksætte behandling
 • Udarbejde genoptræningsplaner
 • Udlevere og bestille hjælpemidler
 • Deltage i lægekonferencer og formdile undersøgelses- og behandlingsstatus
 • Bestille hjælpemidler i kommunalt regi

  

 

Uddannelser og kurser

2015-2017: Kandidatuddannelsen It, læring og organisatorisk omstilling ved Aalborg

Universitet, København

 

Resultater:

 

 • Kandidatspeciale: Virtuelle læringsfællesskaber på professionsuddannelserne - fra de studerendes perspektiv - 12 (ECTS grade: A)
 • It-didaktisk design - bestået

 • It-begreber og teknologiforståelse - bestået

 • Læreprocesser og samarbejdskontekster (metodeprojekt) - 12 (ECTS grade: A)
 • Organisatorisk læring og it - bestået

 • Programmering og prototyping - bestået

 • Specialisering i Organisatorisk læring og it (semesterprojekt) - 12 (ECTS grade: A) 

 • It didaktisk design - bestået

 • Kompetence- og uddannelsesudvikling i globaliseringsperspektiv - 7 (ECTS grade: C) 

 • It-integrerende kommunikation og læring i et organisatorisk perspektiv - 12 (ECTS grade: A)

 • It-begreber og teknologiforståelse - bestået

 

Diverse 

2014:                                  Kursus i entrprenørskab og innovation


2013:                                  Skulderkursus v. Birgitte Gammeltoft.


2009:                                  Grundkursus I palliation


2008:                                  Grundkursus i F.O.T.T.


2008:                                  AMPS-kursus

2007:                                  Professionsbachelor i ergoterapi

 

Sprog

 

Dansk:         Modersmål, perfekt i skrift og tale

Engelsk:      Flydende skrift og tale

 

 

LinkedIn: 

 

 Vis Maria Bensens profil

 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: AMPS
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2008
Uddannelsesbetegnelse: F.O.T.T.
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2008
Uddannelsesbetegnelse: Kursus i undervisning på engelsk
Fag: Undervisning/formidling
Uddannelsesinstitution: UCSJ i samarbejde med KU
Land: Danmark
Antal dage: 3.0
Afslutningsdato: 23/11/2016

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring
Networking: Nogen erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.it i IT, læring og organisatorisk omstilling, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 16 jun. 2017

Professionsbachelor i ergoterapi, CVU Syd

Dimissionsdato: 27 jun. 2007

Ansættelser

Specialeansvarlig ergoterapeut, medicinske og onkologiske, Næstved Sygehus

1 jul. 200731 mar. 2014