Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

 • Bedre evaluering: Q-metodology (Q-sort), systematisk undersøgelse af synspunkter. Metoden benytter jeg til at undersøge deltagerenes holdninger til en bestemte emner, hvilket metodisk lader sig gøre ved at de sortere et udvalgt antal udsagn, som bliver genstand for både kvalitativ behandling i PQ-methods-pogrammet. 

 

 • Teknologiforståelse på læreruddannelsen og i folkeskolen. Som underviser eksperimenterer jeg med at øge lærerstuderedens teknologiforståelse i de alment pædagogiske fag. I vekselvirkning mellem at kode og afkode digitale artefakter arbejder vi på at lærerstuderende bliver digitalt myndige så det er motiverede og parate til at varetage folkeskolens arbejde med teknologiforståelse og digital myndiggørelse. Metodisk arbejder vi i en designtilgang til teknologiforståelse. 

 

 • Videoobservation, kollegial sparring og PLF med udgangspunkt i IRIS Connect. Hvordan kan lærere blive dygtigere igennem observation, videndeling og kollegial feedback? Ved systematisk observation, kan både lærere og lærerstuderende blive klogere på egen praksis.
 • Som læreruddanner benytter jeg studerendes videorefleksioner fra praktik eller øvelsesundervisning, som udgangspunkt for teoretisk analyse, hvor de studerende afkoder og analysere deres egen undervisning.

 

 • Flipped learning. Hvordan kan jeg øge kvaliteten af den sparsomme konfrontationstid, jeg har med mine studerende? Vi lærer når vi afprøver og erfarer. Derfor skal den tid jeg har med de studerende bruges optimalt. Ved at flytte formidlingsdelen ind i forberedelsen frigiver jeg tid til eksperimenterende undervisning. Studerende tilegner sig viden på vores YouTube-kanal med hjemmelavede formidlingsvideoer af høj kvalitet. Derudover laver jeg podcast om emnerne vi arbejder med således at de studerende oplever forberedelsen nærværende og multimodalt stimulerende. Forberedelse på læreruddannelsen skal være mere end tekstlæsning og konfrontationstiden skal bruges på at undersøge, undre og producere. Jeg kunne tænke mig at undersøge effekten af flipped learning på læreruddannelsen.

 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Pædagogisk sociologi , Kandidat

20132015

Ansættelser

adjunktvikar, Pædagoguddannelsen JYSK og randers

20162017

Folkeskolelærer

1 jul. 20121 jul. 2015

Teacher trainer in Nepal

20122013

Emneord

 • undervisningsteknologi
 • Teknologiforståelse
 • Digital dannelse
 • Digital myndigørelse
 • Entrepreneurskab
 • Studentervæksthus
 • Flipped Learning
 • professionsdidaktik
 • playful learning