Intet billede af Marianne Krog Rasmussen

Marianne Krog Rasmussen

Cand scient San, Fysioterapeut

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Curriculum Vitae

 

Marianne Krog Rasmussen

Cand. Scient. San, Fysioterapeut

Adjunkt

Fysioterapeutuddannelsen, Campus Aarhus N

VIA University College

Mail: mkra@via.dk

Tlf: 87552331

 

Personlige egenskaber

 • Arbejder systematisk og struktureret
 • Omstillingsparat - klar på nye udfordringer
 • Holistisk menneskesyn - respekt for den enkelte

Værdigrundlag

 • Respekt, troværdighed og ansvarlighed

Erhvervserfaring:

2013 -        Adjunkt ved VIA University College; Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus

 • Undervisningsopgaver på grunduddannelsens moduler, primært fysioterapeutiske kernefag som Fysioterapiteori og Metode, Manuel Vævsundersøgelse og –behandling, valgfag i undersøgelse, diagnostik og behandling af problematikker omkring cervical columna, samt vejledning i bachelorprojekter. 
 • Teamsamarbejde vedrørende tilrettelæggelse af konkret undervisning, didaktisk tilgang samt administrative opgaver i relation hertil.
 • Igangsætter på en ændring af undervisningsmaterialet i manuel vævsundersøgelse og behandling på modul 1, 2, 3 og 6; i ønsket om at kunne facilitere til en mere funktionel forståelse af faget.
 • Deltagelse i arbejdsgruppe omkring implementering af de udvalgte kernekompetencer; ”Udrede, intervenere og motivere”
 • Supervisor og tovholder på ”FIA talentspor; Undervisning og Formidling” i samarbejde med kollega.

2014 - 2016 Projektleder på ”Følgeforskning af FIA talentspor Forskning og Udvikling”

 • Projektets formål var, at følge de studerende, der deltager i eller har deltaget i ”FIA talentspor; Forskning og Udvikling” for at tilvejebringe ny viden om det, at følge et talentspor som ekstracurriculær aktivitet på en videregående uddannelse.
 • Resultat: Talentstuderende oplevede det som meget motiverende at have mulighed for at kunne bidrage til udviklingen af fysioterapeutisk EBP og derved understøtte til at udvikle bedre behandlingstiltag og muligheder for patienter. Samtidig udtrykte talentstuderende et ønske om faglige ambitioner, akademiske udfordringer og mål, som de oplevede at blive udfordret på i talentforløbet. De studerende oplevede en professionel, engageret og passioneret vejleder, hvor de fik den hjælp og støtte de havde behov for. Mulighed for et at lave et høj kvalitet bachelorprojekt med direkte implikation for klinisk praksis, italesatte de studerende endvidere som højt motiverende.
 • Resultater kan inspirere og understøtte udvikling af talentprogrammer og viser, at uddannelsesinstitutioner kan bro-bygge til tættere samarbejde med klinisk forskningsenheder og samtidig tilbyde akademiske udfordringer for de højt motiverede studerende. Desuden anbefales det, at inkorporere forhold omkring tilhørsforhold og tæt relation til de studerendes vejleder og til andre talentstuderende.  

 

1999 - 2013 Fysioterapeut ved Klinik for Fysioterapi, Skanderborg; Indlejer og 5 år som

medejer af klinikken

 • Udredning, diagnostik, behandling, træning og vejledning af patienter med muskuloskeletale problemer, primært patienter med ryg-, nakke- og skulderproblematikker samt patienter med vedvarende smerter og patienter med lungesygdomme.
 • Træning og behandling af patienter under vederlagsfri fysioterapi ordning § 140a, primært patienter med følger efter apopleksi, multipel sclerose, gigt eller paraplegi.
 • Træning og behandling af patienter til genoptræning med genoptræningsplan efter sygehuskontakt § 140, primært skulder- og nakkepatienter. Træning på klinikken er tilrettelagt både som holdtræning og individuel træning.
 • Træning og behandling af patienter i hjemmet og borgere på plejecentre.

I perioden 2005-2010 som klinikejer sideløbende med patientbehandling:

 • Varetagelse af drift og udvikling af klinikken, herunder daglig drift, medarbejdersamtaler, supervision samt faglig udvikling på klinikken.
 • Ved strukturreformen i 2007 var jeg endvidere med til at igangsætte formelt samarbejde med Skanderborg Kommune i forhold til, at borgerne fik frit valg af udbyder ved genoptræning efter §140.
 • Samtidig var jeg med til at igangsætte et mere struktureret netværk mellem klinikker for fysioterapi, således at vi fik øget samarbejde både på det faglige og organisatoriske plan, i stedet for at se hinanden som konkurrenter som tidligere.
 • Da Skanderborg kommune skulle udforme en ny sundhedspolitik i 2012, blev jeg inviteret til at deltage i en faglig følgegruppe for at komme med input til nye fokus- og indsatsområder. Her var jeg med til at italesætte hele problemfeltet omkring eksempelvis ulighed i sundhed, som efterfølgende er blevet en mere national dagsorden fra ministeriel side.

2009 - 2011 Praksiskonsulent for fysioterapi, Region Midtjylland

 • Deltagelse i tværfaglige og tværsektorielle arbejdsgrupper og følgegrupper, dels i forhold til diagnosespecifikke områder, men også de mere overordnede rammer for samarbejde, bedre patientforløb ved sektorskift og kvalitet i behandlingsforløb.
 • Vejledning af sundhedsprofessionelle og administrativt personale i Region Midtjylland vedrørende overenskomstforhold i praksissektoren.
 • Kvalitets- og udviklingsprojekter rettet mod praksissektoren.

Blandt andet: ”Implementering af test til personer med nedsat balance i en overenskomstbaseret hverdag”.

 • Stillingen var 11 timer ugentligt under praksisenheden i Horsens, Region Midtjylland.

1999              Undervisning i før- og efterfødselsgymnastik ved FOF Skanderborg

1998 – 1999 Fysioterapeut ved Brønderslev Fysioterapi

 • Samme arbejdsopgaver som ved Klinik for Fysioterapi i Skanderborg
 • Bassintræning.

1995 - 1997 Fysioterapeut ved Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

 • Mobilisering og træning af patienter indlagt på kirurgisk eller medicinsk afdeling.
 • Behandling og træning af ambulante patienter fra byen og patienter fra kystbyer, der modtog træning under længerevarende træningsophold.
 • Bassintræning.
 • Undervisning i før- og efterfødselsgymnastik.

1995              Fysioterapeut ved Lokalcenter Abildgården, Aarhus

Tværfagligt arbejde uden for almindelig ansættelse

2012              Deltagelse i faglig følgegruppe for udarbejdelse af ny sundhedspolitik for Skanderborg Kommune.

2011              Fysioterapeutisk kontaktperson og faglig sparring på sociologispecialet: ”Den transformative Rejse; en kvalitativ undersøgelse af patienter med svære fysiske handicap eller funktionsnedsættelser der modtager ydelsen vederlagsfri fysioterapi i form af vedligeholdelsestræning”.

Fondsbevillinger:

 • Praksisfonden; Danske Fysioterapeuter. Til dækning af udgifter i forbindelse med brugerbetaling og udgifter til litteratur på suppleringsuddannelsen til Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse.
 • Danske Regioner; Til dækning af udgifter i forbindelse med pilotprojektet: ”Implementering af test til personer med nedsat balance i en overenskomstbaseret hverdag”.

Uddannelse:

2011 - 2013 Cand. Scient san ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus

Universitet

Speciale: ”Er sygemeldte rygpatienters mulighed for at vende tilbage til arbejde påvirket af comorbiditet eller familiær disposition for lænderygproblemer, og er diagnosen diskusprolaps associeret med familiær disposition for diskusprolaps” med Professor, MD. Claus Vinther Nielsen som hovedvejleder.

MTV-rapport: ”Behandling af forreste korsbåndsskade”

Projektrapport: ”Er der en association mellem graviditetslængde og sønners sædkvalitet”.

Valgfag: Projektledelse, Mundtlig formidling, Rehabilitering samt Sundhedsfagligt engelsk.

2010 - 2011 Suppleringsuddannelse ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Aarhus  

Universitet.

1991 - 1994 Fysioterapeutskolen, Aarhus.

Uddannelse indenfor Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi:

 • MT kursus 2C Klinisk Supervision, 2008, 5 dage
 • MT kursus  1A, 1B, 2A, 2B i hhv. 1999, 2002, 2004, 2006, i alt 20 dage
 • Kinetic Control Movement dysfunction:
 • Differential diagnostik og medicinske sygdomme og røde flag, 2009, 2 dage
 • The lower quadrant, 2006, 2 dage
 • The shoulder girdle, 2005, 2 dage
 • Lumbar Spine and Trunk, 2003, 3 dage
 • Intro, 2002, 2 dage
 • Cervical spine, 2002, 2 dage

Andre kurser:

 • Balance, testning og træning – neurologiske lidelser, BEStest, 2010, 2 dage
 • Musculoskeletal diagnosis and treatment; Lumbar spine and pelvis,  P.V. Wijmen, 2009, 4 dage
 • Kursus om spasticitet i træning, Danske Fysioterapeuter, 2009, 2 dage
 • Medicinsk træningsterapi, 2009, 1 dag
 • Strategi og klinikudvikling, Danske Fysioterapeuter 2008, 4 dage
 • Praktisk stabilitetstræning med basis i Fysio-Pilates og Kinetic Control, 2007, 2 dage
 • Instruktørkursus i Fysio-Pilates, 2006
 • Test og vurdering af den vederlagsfri patient, 2006, 1 dag
 • Kursus om KOL, 2006, 1 dag
 • Praksiscertifikat, Danske Fysioterapeuter, 6 moduler, 2003
 • Rosenberg Teknik – bindevævsmassage, 2000, 4 dage
 • Medicinsk Træningsterapi, 1998, 4 dage
 • Skulder- og knækursus, 1996, 5 dage
 • G-I kursus for Tillidsrepræsentanter, Danske Fysioterapeuter, 1996

Temadage og workshops:

 • Journal club, Kvalitativ metode; VIA Sundhed, 2015
 • Temadag om Funktionelle lidelser, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital, 2014
 • Fyraftensmøde: ”Klinisk retningslinje for håndtering af personer med nakkebesvær”, 2010
 • Temadag om ”Den kronisk syge på sygehuset og i hjemmet; mellem liv og livsstil – sårbarhed og handlekraft”, 2010
 • Temadag om whiplash, 2007
 • Temadag om multipel sclerose, 2007
 • Rygmøde, 2005
 • Rundt om hoften, 2005
 • Smerteseminar, 2004, 2 dage
 • Temadag om kronisk leddegigt, 2003

Årsmøder og fagfestival:

 • Fagkongres, Danske Fysioterapeuter; 2015, 3 dage
 • Fagfestival, Danske Fysioterapeuter, 2012, 3 dage
 • Årsmøde, Danske Fysioterapeuter, 2010, 2 dage
 • Fagfestival, Danske Fysioterapeuter, 2009, 2 dage
 • Årsmøde DSMM, 2005, 1 dag
 • Årsmøde DSMM, 2004, 2 dage
 • Årsmøde DSMM, 2003, 2 dage
 • Fagfestival, Danske Fysioterapeuter, 2003, 2 dage
 • Årsmøde om Foden, 2002

 

 


Kompetencer

Projektledelse: Nogen erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Sundhedsvidenskab, Cand scient San, Aarhus Universitetshospital

Dimissionsdato: 20 jun. 2013

Sundhedsvidenskab, Cand Scient San, Aarhus Universitet

Ansættelser

Klinik for Fysioterapi

1 apr. 199918 jun. 2013