Personlig profil

Præsentation

Underviser på Fysioterapeutuddannelsen Esbjerg/Haderslev. Koordinator på uddannelsen i Haderslev. Uddannet fysioterapeut siden 1991 med diverse ansættelser på sygehuse, i projekter samt på UCSyd. Videreuddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse på Jelling Seminarium og Masteruddannelse i Professionsudvikling fra DPU i København.

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Fysioterapeutisk teori & metode på grunduddannelsen. Træning og bevægelse. Manuel vævs undersøgelse. Sundhedsfremmeforløb. Kvalitetssikring/udvikling af fysioterapeutisk praksis. Vejleder på bachelor.

Øvrige arbejdsområder:
Undervisning på efter/videreuddannelsen - Center for Sundhedsfremme i Haderslev Involveret i projekt DITLIV under Kræftens Bekæmpelse