20072022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er fagansvarlig for psykiatriområdet på SOS (social-sundhed og beskæftigelse) på efter-videreuddannelsesområdet i VIA. Herudover er jeg retningsansvarlig for seksualvejledning på Den Sociale Diplomuddannelse som handler om seksualitet ift. mennesker med nedsat funktionsevne generelt set og ift. børn.

Mine akademiske fokusfelter ift undervisning, konsulentarbejde, forskning og udvikling er videnskabsteori, vidensformer, teknologi, grundlagsdiskussioner samt etik for velfærdsprofessionelle bredt set. Herunder arbejder jeg med forskning- udviklingsmetoder, evidens, og borgerperspektiver

Jeg er særligt optaget af alt det vi ikke sådan kan forstå eller sætte ord på, her gemmer der sig måske nogle kompetencer, som vi derfor endnu ikke har udnyttet? I praksis oplever vi at situationer og borgeren "gør noget ved os" som vi måske ikke kan forstå. Jeg forsøger at skabe sprog, for det vi ikke kan forstå eller begribe i praksis. Jeg har selv gennem lang praksiserfaring som socialpædagog oplevet, at noget kan forbløffe, overraske og overvælde mig, og jeg har i mine studier støt på en helt ny form for fænomenologi om mættede fænomener, beskrevet af den nulevende filosof Jean Luc Marion. Denne fænomenologi er en del af den nye bevægelse efter eksistentialismen, og hos Marion er der netop fokus på, når fænomener er så mættede med indtryk, at de overvælder og overrasker os. Det vil sige, at det er en teori, der er særlig anvendelig, når vi ikke kan forstå, hvad der er på færde, vi måske ryger i afmagt og ikke ved, hvad vi skal gøre. Disse situationer kalder på nye teorier og nye former for etik, hvilket de fleste af mine publikationer handler om. Her ser jeg seksualiteten som et genstandsfelt, der i særlig grad "gør noget ved os", både ved borgeren, men også fagpersoner.

Jeg er tillige optaget af hvordan teknologien kan ”gøre noget ved os”, som det er svært at sætte ord på, den kan transcenderer vores gængse forståelseshorisont. Jeg arbejder med postfænomenologisk analyse af samtaleteknologier, Apps mm i et forsøg på at give en anden form for sprog til det, der ikke sådan kan forklares. 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Fag: Udvikling og forskningsorienteret praksis
Uddannelsesinstitution: VIA UC Eftervidereuddannelse
Land: Danmark
Antal dage: 8.0
Afslutningsdato: 15/7/2016

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet
Sprog: Spansk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Forskning i vidensformen sikker ikke-viden ift. mættede fænomener samt teknologi som jeg forsker i ud fra postfænomenologien. Særligt fokus på borgerperspektiver og afmagtsfølelser hos  borgere og professionelle.

Teori- og metodeudviklende projekt ift. hvordan de velfærdsprofessionelle kan forholde sig til det i borgeren, som de ikke kan sætte på begreb eller opnå viden om - eller i relationen mellem teknologi og bruger.

Udvikling af en ny form for etisk intervention i den liminalitet borgeren opholder sig i mellem subjekt- og objektpositioner

Eksempler:

- Undersøgelse af bestemte samtaleteknologier eller Apps ift. hvordan relationen er mellem dem og deres brugere

- Samtaleformer, når borgeren har været udsat for seksuelle overgreb, samt oplevet at blive seksuelt opstemt derved

- Socialpædagigiske interventioner i liminaliteten mellem subjekt- og objektpositioner i socialpsykiatrien, når borgeren modsætter sig hjælpen eller giver modspil

Forskningsprojekter der alle handler om introduktion af en sikker ikke-viden ift forskellige praksisser, hvor vi kommer til kort og møder afmagten, og har risiko for at havne i forråelse. Jeg arbejder gennem anekdoteteori som metode, med at dokumentere behovet for, at kunne handle etisk forsvarligt i situationer, hvor vi som fagpersoner ikke kan opnå viden eller forståelse af situationen eller af borgeren. Jeg er løbende igang med at udvikle et etisk refleksionsredskab til brug i dette arbejde.

Udviklingsprojekt hvor jeg er medudvikler på et etisk reflektionsredskab i VIA. Her anvendes et stort udvalg af de etiske positioner, som man kan sætte i spil, når man vil reflekterer over de etiske dilemmaer, man støder på i det velfærdsprofessionelle virke.

Udviklingsprojekt ift. at evaluerer på de studerendes kvalitative udsagn i evaluering af diplomoduler i seksualvejledning. Dette udfra en fænomenologisk metode, der læner sig op af teorien om de mættede fænomener og det antropologiske begreb om forbløffelse

Udviklingsprojekt som samskabelse med praksis ift. når mødet med borgeren bliver udfordrende. Hvordan kan man her anvende krop og bevægelse som fokus og intervention. Analyse af kroppen i bevægelse, bevægelseskommunikation, kropssprog og nonverbal kommunikation.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PHD kursus, Postfænomenologisk analysemetode

11 apr. 201812 apr. 2018

Dimissionsdato: 12 apr. 2018

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse, Undersøgelsesmetoder , VIA University College

2 jan. 20152 maj 2016

Dimissionsdato: 2 maj 2016

Cand.pæd.phil, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 aug. 2013

Pædagog, Gedved Statsseminarium

28 feb. 199226 jan. 1996

Dimissionsdato: 31 jan. 1996

Ansættelser

Selvstændig konsulentvirksomhed

1 jan. 20001 aug. 2014

Pædagog i socialpsykiatrien, på senhjerneskadeområdet samt i en vuggestue

1 feb. 19961 aug. 2013

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • åndelig omsorg
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Teoriudvikling
 • Metodeudvikling
 • Videnskabsteori
 • Fænomenologi
 • postfænomenologi
 • anekdoteteori
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Etik
 • Vidensformer
 • Brugerinddragelse
 • evidens
 • Borgerperspektiver
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • voksenskoler
 • seksualitet
 • sund seksualitet
 • køn
 • bevægelseskommunikation
 • nedsat funktionsevne hos voksne
 • socialpsykiatri
 • socialpædagogik
 • etik og moralfilosofi i tilknytning til pædagogikken
 • Etik
 • Videnskabsteori
 • evidens
 • evidensbasering
 • Teknologi
 • professionsidentitet