Billede af Marie Neergaard
20112022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er ansat som lektor ved Center for Skole og Læring (CSL) på Professionshøjskolen Absalon. Jeg har en baggrund som Cand. Mag. i sprogpsykologi og har været efterskolelærer i mange år. På læreruddannelsen underviser jeg i de pædagogiske fag (Didaktik, pædagogik og psykologi) samt efterskolepædagogik. Derudover underviser jeg på og leder forskellige efter- og videreuddannelsesforløb.

Jeg er tilknyttet forskningsmiljøet "Fagdidaktik og faglige fællesskaber" og mine forskningsinteresser omfatter:

 • Formativ vurdering og dialogiske tilgange til feedback.
 • Dialogisk undervisning og demokratisk dannelse
 • Klasserumsforskning, kvalitative metoder og pædagogiske interventioner.

Jeg er medlem af følgende forskningsgrupper- og netværk:

 • "Assessment and learning" v. Høgskulen i Volda under ledelse af professor Siv M. Gamlem (eksternt medlem).
 • Netværket "Forskning i Dialogisk Undervisning" (FiDU) (Koordinator)
 • Fokusområdet "Dialogisk Undervisning og Mundtlighed" (DUMu) (Fokusområdeleder)

Generelt er jeg optaget af, hvordan sproget fungerer som medie til formidling af forståelser og til initiering af læringsprocesser og i bredere perspektiv, hvordan sprog og psykologi betinger hinanden. I skolesammenhæng bliver spørgsmålet om, hvordan undervisning kan støtte elevernes læring central. Jeg interesserer mig særligt for fællesskabende didaktikker, herunder formative vurderings- og feedbackfællesskaber samt dialogiske og social-interaktive undervisningsorganiseringer. Herudover er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse - som er efterskolernes hovedsigte - vigtige pejlemærker i min undervisning.

Kompetencer

Akademiske kompetencer:

 • Erfaren skribent og forfatter (har bl.a. udgivet to monografier).
 • Erfaren underviser (i grundskolens udskoling, på videregående uddannelsen, af fagprofessionelle i grudskolen og på ungdomsuddannelserne samt i internt lektorkvalificeringsprogram)
 • Erfaren oplægs- og foredragsholder
 • Erfaring med redaktionelle processer (fx. redaktion af tidsskrifter)
 • Erfaring med interventionsprojekter
 • Erfaring med fondsansøgningsarbejdeSprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Speciale: "At lære er at tænke" - Om refleksiv tænkning som studievane, Københavns Universitet

20082010

Copenhagen Business School

… → 2006

Ansættelser

Lektor, Professionshøjskolen Absalon

jan. 2017 → …

Efterskolelærer, Vestsjællands Idrætsefterskole

aug. 2016dec. 2016

Undervisningskonsulent, Læringslaboratoriet

20152017

Efterskolelærer, Sorø Gymnastikefterskole

20092016

Efterskolelærer, Stevns Gymnastik- og idrætsefterskole

20072009

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Fællesskabende didaktikker
 • Evalueringsformer
 • Underviser udvikling
 • Undervisning
 • Læreres læring
 • Efter- og videreuddannelse
 • Efterskolepædagogik
 • Feedback
 • Formativ evaluering
 • Læreprocesser
 • Didaktik
 • Selvreguleret læring
 • Metakognition
 • Læringsstrategier
 • Konsolidering af læring