Personlig profil

Undervisning

Jeg arbejder på Læreruddannelsen Absalon. Fleste af mine undervisningsaktiviteter er forankret i Center for Skole og Læring, specifikt på Talentlinjen. På denne linje underviser jeg både udenlandske og danske studerende, som ønsker at være lærer med internatinal profil.

Jeg underviser i følgende moduler:

 • Language Acquisition & Processes
 • Language & Language Use
 • Intercultural Competence in Language Teaching
 • Teaching of Bilingual Pupils
 • Literacy in Curriculum Tradition
 • Praktik
 • Bachelor vejledning

 

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg arbejder på et forsknings- og udviklingsprojekt om modtagerklasser i udskolingen sammen med to andre kollegaer. Vi undersøger gennem kvalitative metoder, hvordan lærere i modtagerklasser omsætter Fælles Mål for Dansk som andetsprog (Basis) og samtidig underviser i skolens fag. 

Præsentation

Jeg er læreruddanner med international og tværfaglig profil. Jeg kommer fra Serbien, hvor jeg er uddannet inden for engelsk, fransk og litteratur. Jeg kom til Danmark efter at jeg blev bvilliget stipendium for Master uddannelse i Livslang Læring på Danmarks Pædagogiske Universitet (Aarhus Universitet). Det var et joint program mellem DPU, Institut of Education London og Deusto Universitet i Bilbao. Med denne uddannelse har jeg udvidet min profil til didaktik, pædagogik, læringsteorier, uddannelsespolitik og uddannelsessociologi. 

Min uddannelsesbaggrund præger mit nuværende arbejde, hvor jeg arbejder både med mikrodidaktisk fokus med sprogundervisning og læring samt bredere sumfundsperspektiv. 

Jeg specialiserer mig indenfor følgende områder:

 • sprogdidaktik og pædagogik
 • læringsteorier
 • uddannelsessociologi med fokus på Folkeskolen
 • to- og flersprogethed
 • den didaktiske vs den angelsaksiske skoletradition
 • social retfærdighed med fokus på Folkeskolen og tosprogethed

Jeg er et sprogmenneske da jeg taler serbisk, engelsk, dansk og spansk. Jeg har også læst latin i min uddannelse inden jeg kom til Danmark. Udover det er jeg et multikulturelt menneske da jeg har studeret og arbejdet med mennesker fra forskellige kulturer og er ligeledes  blevet uddannet i forskllige uddannelsestraditioner, hvilket allesammen har efterladt et stort præg på min medarbejderprofil.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Speciale skrivning, University College London

mar. 2011okt. 2011

Udlands ophold som en del af Master programmet, Universidad de Deusto

aug. 2010feb. 2011

Master in Lifelong learning: Policy and Management, Master, Aarhus Universitet

20092011

Bachelor in English and Literature, University of Belgrade

sep. 2005apr. 2009