Intet billede af Marta Padovan-Özdemir

Marta Padovan-Özdemir

Ph.D. i Pædagogik, Forskningsleder

 • Chr. M. Østergaards vej 4

  8700 Horsens

  Danmark

 • Hedeager 2

  8200 Århus

  Danmark

20052020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Mine spidskompetencer ligger indenfor flerkulturel pædagogik, flerkulturelt forældresamarbejde, migration, indvandrere og flygtninge, velfærdsprofessionelt arbejde og velfærdsstatens historie og sociologi, queer-pædagogik, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Bronwyn Davies, pædagogiske problem-løsningskomplekser, komparativ og global pædagogik, tværprofessionelt samarbejde og social innovation. Jeg har stor erfaring med kvalitative metoder som dokumentanalyse, etnografisk feltarbejde, observation og interview.

Jeg har endvidere stor erfaring med internationalt forskningssamarbejde, som jeg har opbygget gennem konferencer, forskningsophold og redaktionelt arbejde med forskningstidsskrifter. Indenfor forskningsfeltet migration, pædagogik og velfærdsstat har jeg et bredt nationalt såvel som internationalt netværk.Undervisningsoplysninger:

Jeg underviser på følgende moduler på Pædagoguddannelsen:

Grundfagligheden - modul 2: Køn, seksualitet og mangfoldighed.

Det tværprofessionelle element - modul 10: Samarbejde på tværs

Det valgfrie område: Social innovation og entreprenørskab (modul 9 og 11)

I efter-videreuddannelsesregi underviser jeg i interkulturel kommunikation og flerkulturelt forældresamarbejde.


Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Erhvervsakademikursus
Fag: Ledelse i praksis
Uddannelsesinstitution: Erhvervsakademiet Lillebælt
Land: Danmark
Antal dage: 30.0
Afslutningsdato: 2011

Andre læringsforløb:
Beskrivelsen: Intercultural Navigator
Uddannelsessted: British Council
Afslutningsdato: null/5/2009
Antal timer: 64.0

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Kroatisk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Nogen erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Mit forskningsområde er velfærdsprofessionelt arbejde med flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter; herunder har jeg særligt fokus på pædagogisk relationsarbejde med flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter i skole og daginstitution.

Aktuelt undersøger jeg i et historisk perspektiv racisme og racialiseringsprocesser i velfærdsprofessionelt arbejde med nyankomne flygtninge. I den sammenhæng fokuserer jeg på hhv. pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker. Jeg har ligeledes fokus på de store frivillige organisationers arbejde med nyankomne flygtninges velfærd, idet disse organisationer historisk set har spillet og spiller en betydningsfuld rolle på integrationsområdet i Danmark efter anden verdenskrig.

Derudover studerer jeg magtrelationer og deltagelsesbaner i samskabelsesprocesser, hvor velfærdsprofessionelle, borgere (herunder frivillige, forældre og børn) og private erhvervsdrivende deltager i fælles processer om at skabe et bedre og mere bæredygtigt lokalsamfund.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD, PhD, Københavns Universitet

feb. 2013dec. 2016

Dimissionsdato: 6 dec. 2016

Pædagogik, Cand.mag., Københavns Universitet

sep. 2008sep. 2010

Dimissionsdato: 1 sep. 2010

Grundlæggende efteruddannelse i undervisning af tosprogede børn og unge, CVU København

aug. 2005maj 2007

Dimissionsdato: 31 maj 2007

Pædagogik & Uddannelsesstudier og Kultur- og sprogmødestudier, BA, Roskilde Universitet

sep. 2001jan. 2005

Dimissionsdato: 1 jan. 2005

Ansættelser

Ph.D.-studerende, Københavns Universitet

1 feb. 201331 jan. 2016

Projektleder og facilitator, Projektmagerkurset

okt. 2010dec. 2010

Forskningsassistent, Københavns Universitet

20102011

Administrativ assistent, Københavns Universitet

20082010

Projektleder og udviklingskonsulent, Tjørnegårdskolen, Roskilde

20062008

Projektmedarbejder, Pædagogisk Udviklingscenter, Ishøj Kommune

20022008

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • migration
 • inteterkulturel pædagogik
 • indvandrer
 • flygtninge
 • racialisering
 • Foucault
 • Velfærdsarbejde
 • velfærdsinnovation
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • queer-pædagogik
 • intersektionalitet
 • Interkulturalitet
 • Interkulturel kompetence
 • mangfoldighed
 • Critical Race Theory
 • racisme
 • normkritik
 • normkreativitet
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.