Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 6 apr. 2011

Professionsbachelor som pædagog

Dimissionsdato: 25 jan. 2008