Billede af Merete Bækgaard

Merete Bækgaard

Kandidat i pædagogisk sociologi og pædagog, Adjunkt og praktikkoordinator

 • Gl. Struervej 1

  7500 Holstebro

  Danmark

20152018

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

I mit arbejdsliv har jeg arbejdet med en kombination af praksis, teori og formidling i det sociale felt med særlig erfaring med mennesker i udsatte positioner. Kombinationen af den teoretiske og den praktiske forståelse for området giver et godt udgangspunkt for at kunne udvikle og kvalificere den pædagogiske profession og praksis som adjunkt og praktikkoordinator.  

 

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg har deltaget i et BID Projekt med fokus på at formidle kontakten mellem studerende i VIA og de frivillige organisationer og foreninger som findes i henholdsvis Holstebro, Struer og Lemvig kommune. Foreningerne mangler frivillige hænder. De studerende får mulighed for at opøve/udvikle forskellige kompetencer i praksis (evt. med et diplom, en udtalelse eller lign). Endvidere vil de medarbejdere fra VIA, som deltager i projektet, kunne bidrage med et kompetenceløft af de forskellige foreninger.

Arbejdsområder

Undervisning

Jeg har undervist på pædagoguddannelsens grundfaglighed og specialiseringen Social- og specialpædagogik.

- Jeg har været moduladministrator, vejleder, eksaminator, ekstern censor og SPS mentor. 

- Jeg har medvirket i et tværprofessionelt samskabelsesforløb med ergoterapeutstuderende,  sygeplejestuderende, bygningskonstruktørstuderende, fysioterapeutstuderende og pædagogstuderende.

- Jeg har på forskellig vis organiseret udviklings- og samskabelsesprojekter sammen med studerende i tæt samarbejde med praksis.

 

Praktikkoordinator

Som praktikkoordinator er jeg ansvarlig for praktikkerne ved pædagoguddannelsen i Holstebro. Herunder orientering og vejledning om regler for praktikforberedelse og praktikafvikling, placering af studerende i praktik samt samarbejde mellem uddannelsested og praksisfelt. 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Pædagogisk sociologi, Kandidat , Danmarks Pædagogiske Universitet

1 feb. 20131 sep. 2015

Dimissionsdato: 1 sep. 2015

Rehab instruktøruddannelse , Pædagogisk diplomuddannelse, Efter- og videreuddannelse

20082010

Dimissionsdato: 20 okt. 2010

Socialpædagog, Professionsbachelor, Diakoni og socialpædagogik

1 feb. 19981 jun. 2002

Dimissionsdato: 19 jun. 2002

Ansættelser

Adjunktvikar, UC SYD

1 mar. 20161 feb. 2017

Pædagog, Kirkens Korshær

1 apr. 20031 okt. 2012

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • implementeringsfaglighed
 • Etik, dannelse, dømmekraft
 • Inklusion og eksklusion
 • Empowerment og recovery
 • professionssociologi
 • praktik
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • sociologi og pædagogik
 • Pædagogisk teori og praksis
 • socialpsykologi
 • Innovation og samskabelse
 • akademisk argumentation
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • mennesker i udsatte positioner
 • Hjemløshed
 • misbrug
 • psykiatri
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Ngo
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.