Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Merete Storgaard er optaget af de nyeste ledelses- og styringstendenser indenfor fagfeltet uddannelsesledelse og pædagogisk ledelse. Både i konferenceoplæg, videnskabelige artikler, bøger og som underviser beskæftiger hun sig med uddannelsesfænomener som data-baseret ledelse, professionelle læringsfællesskaber, elevcentreret ledelse, uddannelsespolicy og styring. Hun er her optaget af at forstå og diskutere konsekvenserne af globale uddannelsesreformtendenser for ledere, medarbejder og elevers meningsskabelsesprocesser i både dagtilbud og folkeskoler. Merete Storgaard har færdiggjort sit Ph.D forskningsprojekt på DPU, Århus Universitet med titlen ”Mening og magt i skoleledelse: konstruktioner af styring i højtpræsterende skoler i et internationalt komparativt perspektiv". Herudover er dele af arbejdet også bearbejdet i to publikationer (Storgaard, 2018, 2019).

 

Kompetencer

Andre læringsforløb:
Beskrivelsen: Lederuddannelse.
Uddannelsessted: WAGGGS Pigernes Verdensspejder Organisation
Afslutningsdato: 15/8/2000
Antal timer: 70.0

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Flere års erfaring
Administration: Professionel
Ledelse: Professionel

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Forskning, PhD, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 jan. 20156 dec. 2019

Dimissionsdato: 6 dec. 2019

Cand. Mag. Pædagogik, Syddansk Universitet

1 sep. 20092 dec. 2013

Dimissionsdato: 2 dec. 2013

Lærer, professionsbachelor, Odense Lærerseminarium

15 aug. 199730 jun. 2001

Dimissionsdato: 30 jun. 2001

Projektledelse, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

… → 1 nov. 2010

Pædagogisk diplomuddannelse, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

… → 31 jan. 2007

Ansættelser

Adjunkt og ledelseskonsulent, LedelsesAkademiet Lillebælt

1 sep. 20131 jan. 2015

Pædagogisk administrativ konsulent, Assens Kommune - Børn og Undervisning

1 okt. 20071 okt. 2013

Lærer, Nymarken Skolen, Kerteminde Kommune

1 aug. 20031 okt. 2007

Lærer, Borgeskovsskolen, Nyborg Kommune

1 aug. 200131 jul. 2002

Lærer, Hee og Stauning Skole, Ringkøbing Kommune

1 aug. 199630 jun. 1997

Emneord

 • organisationsteori
 • Policyanalyser
 • projektledelse
 • data baseret ledelse
 • skoleledelse
 • organisations- og ledelsesudvikling
 • Sensemaking
 • magt
 • institutionalisering
 • globalisering
 • offentlig styring
 • translation
 • evalueringsdesign
 • komparativ metode
 • Internationale forhold
 • kvalitativ uddannelsesforskning
 • diskursanalyse
 • interaktionsanalyse
 • Antropologisk feltarbejdsmetode
 • Grounded theory