Billede af Mette Andresen

Mette Andresen

Chefkonsulent & PhD, Forsker på ældre - og demensområdet

20012021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Har arbejdet som lektor og forsker ved Professionshøjskolen Absalon i perioden 1996 - december 2015. Mellem 2012 og 2015 omfattede mine aktiviteter undervisning og vejledning på Ergoterapeutuddannelsen, Modulkoordinator og Vice Chair i Exam Board ved The European Master of Science in Occupational Therapy, samt forsknings og udviklingsarbejde i afdelingen for Forskning & Innovation.
I Forskning og Innovation var mit primære fokus på ældreområdet. Jeg var med til at etablere det tværfaglige forsningsnetværk ”Ældreliv”, hvor en række aktiviteter og projekter blandt andet indenfor demensområdet blev gennemført. Herudover, initierede og producerede jeg publikationer, konferencepræsentationer og undervisningsmateriale sammen med de involverede medarbejdere.

Fra januar 2016 til september 2016 var jeg Uddannelsesleder ved Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Stilingen omfattede daglig ledelse af 28 undervisere samt ansvar for udviklingen af FoU miljøet på uddannelsen.

Fra september 2016 til marts 2017 fortsatte jeg udviklingen og etableringingen FoU miljøet ved Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole samt deltog i udvikling og implementering af ny FoU strategi ved Institut for Fysioterapi og Ergoterapi.

I perioden 2010 til 2016 har jeg med succes gennemført, en række forsknings - og udviklingsprojekter på mere end 15 plejehjem i Danmark. Alle med et overordnet fokus på en værdig hverdag for plejehjemsbeboere herunder at fremme beboernes selvbestemmelse, livskvalitet og muligheder for en meningsfuld hverdag.

Siden 2017 har jeg været chefkonsulent og forsker på ældre og demensområdet på Professionshøjskolen Absalon. Mine projekter og EVU aktiviteter tilrettelægges og gennemføres altid med afsæt i den bedste (og helst evidensbaserede) viden, og altid i et tæt samarbejde med den daglige praksis, hvori viden skal omsættes. Jeg har desuden igennem årene opbygget et solidt netværk af internationale forskere på ældre - og demensområdet.
Mine aktuelle projekter har blandt andet fokus på metoder til at understøtte beboere på plejehjem i at bevare en meningsfuld hverdag herunder ressourcer og formåen så længe som muligt. 

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Norsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Svensk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Fransk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Nogen erfaring
Modulkoordinator for The European Master of Occupational Therapy: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Flere års erfaring
Administration: Nogen erfaring
Projektledelse: Professionel

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Forskning på ældre og demensområdet

Kompetenceløft med og i praksis på ældre og demensområdet

Projektledelse

Øvrige arbejdsområder:
Phd vejledning

Modulkoordinator på The Eiuropean Master of Science in Occupational Theray

Exam Board ved The Eiuropean Master of Science in Occupational Theray

Vejledning og eksamionation på Master theses ved The Eiuropean Master of Science in Occupational Theray

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ergoterapeut, PhD, , Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 16 nov. 2009

Andet, DISPUK - Dansk Institut for Supervision, Pædagogik, Uddannelse og Konsultation

Ergoterapeut og PhD, Syddansk Universitet

European Master of Science in Occupational Therapy

Ansættelser

Uddannelsesleder & FoU ansvarlig, Københavns Professionshøjskole

1 jan. 2016mar. 2017

Lektor og forsker, University College Sjælland

1 apr. 199631 dec. 2015

Emneord

 • ergoterapi
 • ældre i plejehjem og eget hjem
 • Demens
 • hverdag
 • trivsel
 • formåen
 • social inklusion
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Sundhed, ernæring og livskvalitet
 • innovativ undervisning
 • metodelære
 • feltarbejde
 • ergoterapeutuddannelsen
 • virtuel læring
 • kronisk syge
 • fokusgrupper
 • KOL
 • neurorehabilitering
 • netværk
 • forskning
 • undersøgelsesmetodik
 • evidens
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • implementering
 • kvalitetssikring
 • interviewundersøgelser
 • projektledelse