Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

- Professionelt skøn i velfærdsinstitutioner 

- Faglighed, evidensbaseret viden og procesviden  

- Faglighed og strukturerer; politiske, juridiske, organisatoriske mm  

- Professionelt arbejde i relation til børn og unge med handicap og deres familier

Mette forsker i professionel praksis og skøn med et særligt fokus på børn med handicap og deres familiers møde med hjælpesystemet.

Forskningsinteresser

Med baggrund i en mangeårig interesse for professionel praksis i velfærdsinstitutioner tager hendes forskning afsæt i den professionelles vurderinger af sociale problemer i et forsøg på at belyse, hvordan skønnet udfoldes inden for de politiske, juridiske såvel som organisatoriske rammer den enkelte arbejder i. Forskningsarbejdet er kendetegnet ved en interesse for, hvordan forskellige forhold påvirker udfoldelsen af skønnet samt hvordan forståelser af problemer og behov vandre mellem de forskellige organisatoriske niveauer.

Teoretisk forankring

Teoretisk hentes der i forskningen inspiration fra institutionel etnografi, samt empirisk forskning inden for professionssociologi såvel som fra det interaktionistiske felt. Med dette teoretiske afsæt ønsker, Mette at udforske hvordan professionelles skøn forstås som en institutionel aktivitet, som er historisk betinget. Hun er særligt optaget af, hvordan professionel handling og skønnet som en del af dette forstås i et samspil mellem de til en hver tid dominerende kontekstuelle forhold, og de professionelles forhandlinger af disse. Gennem guidende tekster, herunder politikker, lovgivning, organiseringer mfl. sætter dominerende og selvfølgelige begrundelser for handling sig igennem som objektive bevidstheder hos de professionelle i velfærdsinstitutioner – samtidig er professionelle materielle kroppe, som er socialt kompetente og løbende forhandler hvordan skønnet ’gøres’. Gennem dette perspektiv er ambitionen at skabe viden om professioner og professionelles handlinger i konkrete kontekster, så samspillet mellem intentioner for velfærdspolitikker omsættes til lokal praksis blotlægges og håndteres mere produktivt velfærdspolitisk set.

 

Præsentation

Forsknings- og udviklingsområder

- Professionelt skøn i velfærdsinstitutioner 

- Faglighed, evidensbaseret viden og procesviden  

- Faglighed og strukturerer; politiske, juridiske, organisatoriske mm  

- Professionelt arbejde i relation til børn og unge med handicap og deres familier

Mette forsker i professionel praksis og skøn med et særligt fokus på børn med handicap og deres familiers møde med hjælpesystemet.

Forskningsinteresser

Med baggrund i en mangeårig interesse for professionel praksis i velfærdsinstitutioner tager hendes forskning afsæt i den professionelles vurderinger af sociale problemer i et forsøg på at belyse, hvordan skønnet udfoldes inden for de politiske, juridiske såvel som organisatoriske rammer den enkelte arbejder i. Forskningsarbejdet er kendetegnet ved en interesse for, hvordan forskellige forhold påvirker udfoldelsen af skønnet samt hvordan forståelser af problemer og behov vandre mellem de forskellige organisatoriske niveauer.

Teoretisk forankring

Teoretisk hentes der i forskningen inspiration fra institutionel etnografi, samt empirisk forskning inden for professionssociologi såvel som fra det interaktionistiske felt. Med dette teoretiske afsæt ønsker, Mette at udforske hvordan professionelles skøn forstås som en institutionel aktivitet, som er historisk betinget. Hun er særligt optaget af, hvordan professionel handling og skønnet som en del af dette forstås i et samspil mellem de til en hver tid dominerende kontekstuelle forhold, og de professionelles forhandlinger af disse. Gennem guidende tekster, herunder politikker, lovgivning, organiseringer mfl. sætter dominerende og selvfølgelige begrundelser for handling sig igennem som objektive bevidstheder hos de professionelle i velfærdsinstitutioner – samtidig er professionelle materielle kroppe, som er socialt kompetente og løbende forhandler hvordan skønnet ’gøres’. Gennem dette perspektiv er ambitionen at skabe viden om professioner og professionelles handlinger i konkrete kontekster, så samspillet mellem intentioner for velfærdspolitikker omsættes til lokal praksis blotlægges og håndteres mere produktivt velfærdspolitisk set.

Undervisning

Som en del af sin ansættelse på University Collage Lillebælt har Mette gennemgået et adjunktforløb, som mundede ud i lektorgodkendelse i maj 2017. Adjunktforløbet er fire årigt og bestående af 1) Undervisning ved efter- og videreuddannelsen, 2) Undervisning ved socialrådgiveruddannelsen samt 3) Udviklingsopgaver og opgaver med forskningstilknytning og videncenterfunktion. Under adjunktforløbet har hun løbende modtaget vejledning fra en udpeget vejleder. Vejlederens opgave var rammesat omkring adjunktforløbet og den afsluttende lektorgodkendelse dvs. i opgaven var dels teoretisk og dels et praktisk vejledning. Specifikt har vejledningen omhandlet observation af såvel som efterfølgende refleksion over konkrete undervisningsforløb. Et andet fokus har været centreret omkring forståelser og diskussioner af teoretiske bidrag inden for det didaktiske felt. Som en del af forløbet har hun endvidere deltaget i sparrings- og refleksionsgrupper sammen med andre adjunkter såvel som gennemført diplommodulet Didaktik for adjunkter. Adjunktforløbet afsluttes i maj 2017 med en positiv lektorbedømmelse.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. , Der er ikke noget, som er rigtigt eller forkert, når man snakker faglige vurderinger’ – En institutionel etnografisk undersøgelse af forholdene for udfoldelse af skønnet i en vurdering af kriminalitetstruede unge og deres familiers problemer og behov, Aalborg Universitet

20162021

Dimissionsdato: 27 maj 2021

Den samfundsvidenskabelige ph.d. skole , Ph.d. , Der er ikke noget, som er rigtigt eller forkert, når man snakker faglige vurderinger’ – En institutionel etnografisk undersøgelse af forholdene for udfoldelse af skønnet i en vurdering af kriminalitetstruede unge og deres familiers problemer og behov, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 27 maj 2021

Kandidatuddannelsen i Socialt arbejdede, Cand. Soc., Det institutionelle skøn på rehabiliteringsområdet for børn med handicap og deres forældre, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 23 aug. 2013

Den social diplomuddannelse, Soc. D.

Dimissionsdato: 31 jan. 2011

Lektor

20132017

Cand. soc., Det institutionelle skøn på rehabiliteringsområdet for børn og unge med handicap og deres forældrerldre

20112013

Soc. D., Børn og Unge, Undersøgelses- og udviklingsprojekt omkring det koordinerende møde i Specialrådgivningen for Småbørn, Fyn, Langeland og Ærø

20072010

Samtalepraksis i systematisk og narrativt perspektiv, Basispret DISPUK

2008

Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, Odense, Motivationsarbejde

20022005

Ansættelser

Socialfaglig Udviklingskonsulent, Borgercenter Handicap, Københavns Kommune

20222024

Lektor, Ph.d., UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

20132023

Socialrådgiver, Specialrådgivningen for Småbørn, Odense Kommune

20102011

Konsulet på handicapområdet

20102011

Handicaprådgiver, Familie og Børnesundhed, Fredericia Kommune

20052012

Handicaprådgiver

20052012

Emneord

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Praksisnær forskning
 • Forskning og udvikling
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Professionelt skøn
 • Faglig vurderinger
 • Refleksion
 • Faglighed
 • Social fagligt myndighedsarbejde
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Børn og unge
 • Psykisk og fysisk funktionsnedsættelse
 • Handicap

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Mette Bonderup er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller