Billede af Mette Falk Brekke

Mette Falk Brekke

Cand.San.ergo, Lektor, Ergoterapeut

20182021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Uddannet Cand.San.ergo og er ansat som lektor ved Professionshøjskolen Absalon. Har gennem en lang årrække beskæftiget mig med rehabilitering og palliation hos mennesker ramt af langvarige, kroniske eller livstruende sygdomme, samt læring og kompetenceudvikling.

Har særlig viden om:

  • Rehabilitering og palliation
  • Værdigt og meningsfuldt hverdagsliv, trods kronisk, langvarig eller livstruende sygdom
  • Udviklingen af kræftrehabilitering i Danmark
  • Værdighed i ældreplejen

Fokus er på borgeren og pårørende, samt livskvalitet til det sidste. Aktiviteterne i den sammenhæng har involveret undervisning på grunduddannelse og efter- og videreuddannelse, samt deltagelse i praksisrelaterede forsknings- og udviklingsprojekter på Professionshøjskolen Absalon.

Solid viden indenfor det kliniske praksisfelt, både som ergoterapeut siden år 2000, og som specialeansvarlig ergoterapeut inden for medicin og onkologi i perioden 2013-2016. Praksiserfaringen omfatter især voksen- og ældreområdet inden for psykiske og medicinske problemstillinger, multisygdomme og kræft.


Deltager i nationale ekspertnetværk samt er næstformand i bestyrelsen for Ergoterapifagligt selskab for kræft og palliation. 

Kompetencer

Kompetencegivende kurser:

Uddannelsesbetegnelse: Pædagogisk diplomuddannelse i Almen pædagogik
Fag: Almen pædagogik og Sundhedspædagogik
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2006

Uddannelsesbetegnelse: F.O.T.T.
Fag: Ergoterapi
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2010

Uddannelsesbetegnelse: AMPS - Assesment of Motor and Process Skills
Fag: Ergoterapi
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2011


Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Arbejdsområder

  • Forskning og udvikling:

Deltager i praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter relateret rehabilitering og palliation hos mennesker ramt af livstruende sygdom. 

  • Efter- og videreuddannelse:

Stor pædagogisk og didaktisk erfaring med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførsel af særligt tilrettelagte kompetenceudviklingsforløb for tværfagligt personale tilknyttet ældreområderne i kommunalt regi. Dette gældende for såvel temadage, praksisnære kurser, diplommoduler og konferencer.

  • Professionsbachelor i ergoterapi, med særligt fokus indenfor følgende områder:

1.-3. semester: Ergoterapiteori og -metode, særligt fokus på multisygdom, kræft og øvrige livstruende lidelser samt langvarige/kroniske smerter - relateret til hverdagslivet. Videnskabsteori og metode.

7. semester: Valgfag i tværfaglig palliativ indsats samt bachelorprojekt. 

 

 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. san. i ergoterapi, Syddansk Universitet

… → jun. 2016

Pædagogisk diplomuddannelse

… → 2006

Ergoterapeut, University College Sjælland

… → feb. 2000

Ansættelser

Ergoterapeut og Specialeansvarlig ergoterapeut, Region sjælland, Sygehus Syd

2008aug. 2016

Underviser, SOSU uddannelsen i Greve, SOSU Sjælland, Greve

20032007

Ergoterapeut, psykiatrien, Fjorden Køge , Roskilde

20002003