Personlig profil

Præsentation

Underviser pædagoguddannelsen Fyns Pædagogseminarium 1994

International koordinator pædagoguddannelsen Fyns Pædagogseminarium

Koordinator integrationsområdet Fyns Pædagogseminarium

Souschef Fyns Pædagogseminarium, CVU 2005

Uddannelseschef Pædagoguddannelsen i Odense, UCL 2009-20014

Chefkonsulent KomU 15. maj 2015


Arbejdsområder

Arbejder med pædagogiske akademiuddannelser, diplomuddannelse indenfor det socialfaglige område, demensområdet, flygtninge-og indvandrerområdet, 


Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Den professionelle leder
Uddannelsesinstitution: Attractor
Land: Danmark

Sprogkundskaber:
Sprog: Tysk
Niveau: Modersmål

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Nogen erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Professionel
Ledelse: Professionel

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

1 sep. 200330 jan. 2006