Billede af Mette Højby Germansen
20182022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Som lektor ved Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon, varetager jeg opgaver inden for undervisning, vejledning samt konsulentarbejde på pædagoguddannelsen og efter- og videreuddannelsesforløb målrettet pædagoger og lærere i den skole- og fritidspædagogiske praksis.

På pædagoguddannelsen underviser og vejleder jeg primært i natur- og udelivspædagogik og på skole- fritidsspecialiseringen.

Som pædagogisk antropolog er jeg metodisk stærk i forhold til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis. Jeg er særligt optaget af samspillet mellem lærere, pædagoger og andre fagpersoner i pædagogisk praksis, særligt med blik for organisering, ledelse og arbejdskultur.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Danmarks Pædagogiske Universitet

20112014

Dimissionsdato: 12 maj 2014

Linjefag: Dansk, Musik, Idræt, Biologi, Silkeborg Seminarium

20032007

Kursus i nordisk friluftsliv (30 ECTS-point)), Høgskolen Stord Haugesund

2004

Ansættelser

Underviser ved pædagoguddannelsen i Slagelse, University College Sjælland

20142015

Projektmedarbejder, Højskolepædagogisk udviklingsprojekt, Folkehøjskolernes Forening i Danmark

20132014

Efterskolelærer, Himmelbjergegnens natur- og idrætsefterskole

20052011

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Skole - fritidspædagogik
 • Bevægelse leg og læring
 • Udeskole
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Antropologisk metode, kvalitativ forskning
 • Skoler, fag og institutioner
 • Frie skoler, kostskolepædagogik
 • Efterskole, Højskole
 • Folkeskole
 • Folkeskolereform
 • Børn og unge
 • Natur og udeliv
 • Udeskole
 • Sundhedsfremme, krop og bevægelse
 • Bevægelse leg og læring