Billede af Mette Kronbæk
20102024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Min videns felt inden for området af udsatte, både unge om voksne, både i forhold til misbrug, hjemløshed, sindslidelse, prostitution, følger af seksuelle overgreb og vold i nære relationer. Mit primære fokus er rusmiddelbrug – i spændingsfeltet mellem forbrug og misbrug.

 

Jeg arbejder primært kvalitativt, både med interviewformer, deltagerobservationer og at skabe nye metoder omkring brugerperspektiver i forhold til hverdagsliv i og uden for de institutionelle tilbud. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Gratuate School of Business & Social Sciences

Dimissionsdato: 27 okt. 2015

Kandidat eksamen i pædagogisk sociologi. ., Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2005

Lærereksamen. , CVU Storkøbenhavn

Dimissionsdato: 1 jan. 1991

Projektleder uddannelsen, BEC Business. Ballerup.

Ansættelser

Phd studerende, Aarhus Universitet

20102014

Fuldmægtig, Socialstyrelsen

20062010

Misbrugsbehandler, Københavns Amt Behandlingscenter.

19982001

Misbrugsbehandler, Københavns Kommune

19931997

Emneord

 • udsatte unge
 • Ungeperspektiver
 • rusmiddelbrug
 • festkulturer
 • socialpolitik
 • Kategorisering
 • strukturelle perspektiver
 • institutionelle identiteter
 • stofmiljøer
 • inklusion og eksklusion
 • fattigdom
 • Kønsforskning
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Rusmidler
 • hjemløshed
 • stofbrug
 • misbrug
 • prostitution
 • dobbelt problematikker
 • psykisk sygdom
 • stigmatisering
 • udsatte
 • Rusmidler
 • misbrug
 • prostitution
 • feltarbejde
 • kvalitative metoder
 • brugerperspektiver
 • analysestrategier
 • videnskabsteori
 • metoder
 • brugerinddragelse
 • Brugerperspektiver
 • brugerinddragelse,
 • interviewteknikker

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Mette Kronbæk er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler