Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Mine interesseområder

Filosofisk specialiseret indenfor fænomenologi og eksistentialisme, herunder emner som sanseerfaring, subjektivitet, æstetik og etik, anskuet i et pædagogisk og kulturelt perspektiv.

Pædagogisk og didaktisk særlig optaget af kunstneriske og skabende processers betydning for pædagogisk arbejde, leg, kreativitet og innovation, og sansemæssige og etiske dimensioner.

 

Kompetencer

Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Administration: Professionel
Tværprofessionalitet: Professionel

 

Arbejdsområder

 • Kompetenceudvikling
 • Filosofi, etik, almen pædagogik og socialpædagogik
 • Kultur, æstetik og kunst
 • Almen didaktik og fagdidaktik
 • E-læring og digital teknologi
 • Coaching, vejledning, supervision, psykoterapi

Forsknings- og udviklingsområder

Genstandsfelter: Æstetik og kultur, leg og skabende virksomhed, kunstbaseret praksis, pædagogik og didaktik

Metoder: art-based-research, fænomenologi og hermeneutik, virkningsevaluering

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Integral psykoterapi, MA, ID Academy

1 sep. 201930 aug. 2023

Dimissionsdato: 31 aug. 2023

Pædagogisk filosofi, Cand.pæd., Danmarks Pædagogiske Universitet

1 sep. 20061 sep. 2010

Dimissionsdato: 1 sep. 2010

Folkeskolelærer, BA, Købenshavns dag- og aftenseminarium

1 sep. 199430 jun. 1999

Dimissionsdato: 30 jun. 1999

Kunstterapi, Diplom, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

1 sep. 20161 nov. 2017

Professionel kommunikation, MA, Roskilde Universitet

1 aug. 20111 feb. 2012

Ansættelser

Læreruddannelsen, University College Sjælland

1 aug. 200930 jun. 2011

Pædagogisk konsulent, University College Sjælland

1 aug. 20061 okt. 2009

Sognemedhjælper

1 aug. 200531 jul. 2006

Folkeskolelærer

1 aug. 199831 jul. 2006

Kontorassistent

31 jul. 199031 maj 1994

Emneord

 • pædagogik
 • etik og moralfilosofi i tilknytning til pædagogikken
 • pædagogisk filosofi
 • socialpædagogik
 • integral psykologi og filosofi
 • æstetik
 • filosofisk æstetik
 • kreativitet
 • kunstterapi
 • multimodalitet
 • visuel kultur
 • museumspædagogik
 • kulturmøder
 • narrativitet
 • intermodalitet
 • Æstetiske læreprocesser
 • Ekspressiv terapi
 • læring
 • e-læring
 • Virtuel uddannelsestilrettelæggelse og virtuelle undervisningsformer
 • læringsmiljøer
 • praksisfællesskaber
 • pædagogisk arbejde
 • brobygning
 • psykoterapi
 • narrativ metode
 • digitalisering
 • teknologier i undervisningen
 • teknologiforståelse
 • coaching
 • supervision
 • vejledning
 • didaktik
 • didaktisk design
 • Professionsdidaktik
 • projektledelse
 • virkningsevaluering
 • Evaluering
 • følgeforskning
 • aktionsforskning
 • art-based-research
 • mixed-method-research
 • Fænomenologi
 • Hermeneutik
 • Pragmatisme