Billede af Mia Fihl

Mia Fihl

Cand mag i dramaturgi og æstetik og Kultur, Lektor og udviklingskonsulent

Personlig profil

Præsentation

Jeg er optaget af at fremme læring gennem processer med nærvær, kreativitet og kropslighed. Særligt det kropslige fokus rummer et stort læringspotentiale, så derfor arbejder jeg med at integrere det i min undevisning og facilitering. Processerne er afgørende for udbyttet - for den enkelte og for organisationen, og derfor er det meget vigtigt at tilrettelægge gode, meningsfulde processer. Min læringsforståelse af baseret på Kolb og Maturana, så koblingen til praksis står helt centralt i mine processer. Jeg har en særlig optagethed af relationernes betydning for den mulige læring, og arbejder didaktisk med det relationelle i fokus.

Jeg har 15 års erfaring fra arbejdet i en kommune - med organisationsudvikling, netværksledelse, projektledelse, kommunikation, arbejdet med frivillige, kontakt til det politiske niveau, udvikling og innovation.

Mine opgaver handler om organisationsudvikling - blandt andet gennem distribueret ledelse. Så ressourcepersoner, herunder særligt konsulenter og ledelsens opbakning omkring dem er et særligt interessefelt for mig. 

CV:

2014- nu: først adjunkt, så lektor ved Videreuddannelsen, Københavns Professionshøjskole (tidligere UCC) underviser og konsulent indenfor ledelse og organisationsudvikling.

2013-2014: Udviklings- og netværkskonsulent, Albertslund Kommune

Ansvarlig for tilrettelæggelse af og undervisning på projektlederuddannelse som modul i diplomuddannelsen i ledelse

Udvikling og implementering af ny, tværgående netværksstruktur i kommunen

Initiativtager til og leder af netværksprogram for projekt- og procesledere

Procesfacilitator i diverse sammenhænge

Sagsbehandling, administrative opgaver, politisk betjening

 

2011-13: Udviklingskonsulent, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Albertslund Kommune

Projektleder for organisationsændring: fusion mellem bibliotek og borgerservice

Faciliterer processer: Bl.a. idéudvikling på forvaltningsdag for 150 deltagere, Open Space workshop for Campus Albertslund med 50 deltagere, udvikling af virksomhedsplan for forvaltningen

Med i tværgående projekter: Campus Albertslund, handicappolitik m.m.

Med i tværgående kommunikationsgruppe for kommunen

Kulturudvalget: protokolfører og dagsordensansvarlig, udarbejder mødesager.

 

2002-2011: Kulturkonsulent, Kulturforvaltningen, Albertslund Kommune

Projektleder på diverse kultur- og samarbejdsprojekter herunder ny kulturpolitik og projekt Kulmøllen – klimavenligt kulturhus – begge dele med inddragelse af borgere, virksomheder og medarbejdere med flere fagligheder

Arbejder med tværkulturelle udfordringer i forhold til de kulturelle tilbud

Med i tværgående projekter: Albertslundstrategi, erhvervsstrategi m.m.

Kulturudvalget: Udarbejder mødesager og er sekretær. Planlægger og afvikler fire studieture til europæiske storbyer

Kommunikation: Medlem af tværgående kommunikationsgruppe og redaktionen for personalebladet, skriver til bladet

Udvikler, planlægger og afvikler arrangementer, konferencer, møder m.m.

Starter tværkommunalt netværk for kulturkonsulenter

 

1999-2002: Fuldmægtig i Fritidsforvaltningen, Albertslund Kommune

Projektleder for Albertslund Festuge (planlægning og afvikling)

Sagsbehandling, udvikling, rådgivning på folkeoplysningsområdet

 

 

Øvrig beskæftigelse

2012: Underviser på modulet: Forandringsledelse under Diplomuddannelse i Ledelse ved Metropol.

 

2012: Vejleder på speciale for studerende på Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet.

 

2006-nu: Censor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

 

2011: Underviser på modulet: Team- og netværksledelse med kulturfaglig toning under Diplomuddannelsei i Ledelse ved Metropol. Tilrettelægger modulet i samarbejde med Ingelise Konrad og Nanna Kann Christensen.

 

2010-11: Ekstern lektor ved Københavns Universitet, Moderne kultur og kulturformidling i tre semestre. (1 x ugentligt á 3 lektioner) Tilrettelægger og afvikler selvstændigt forløbene

 

2004-12: Redaktionsgruppemedlem og skribent på ”Kulturforvalterne Unlimited” – et elektronisk nyhedsbrev for kulturforvaltere.

 

2002: Udgiver bog: Kulturen, kunsten og kronerne – om dansk kulturpolitik 1961-2001. Holder i den forbindelse flere foredrag baseret på bogen.

 

 

Uddannelse                      

2011: Modulet: ”Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning” på Diplomuddannelsen i ledelse v. Metropol. Afsluttet med karakteren 12.

2010: Modulerne ”Professionelt lederskab”, ”Ledelse, kommunikation og organisation” ”Forandringsledelse” og ”Videns – og innovationsledelse” på Diplomuddannelsen i ledelse, tilrettelagt og afviklet som proceskonsulent-uddannelsev. Go’ Proces, afsluttet med karakteren 12 i alle moduler.

2009: ”Projektledelse, valgfag på Diplomuddannelsen i ledelse v. Danmarks Forvaltningshøjskole, afsluttet med karakteren 12

2002: Organisationsteori, HA enkeltfag

2002: Projektorganisation og –ledelse, HD 2. del enkeltfag

1999: Cand. Mag. i dramaturgi med suppleringsfag i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet. Specialisering i Kulturpolitik.

1998: Tillægsuddannelsen ved Danmarks Journalisthøjskole (½ års varighed)

 

Tillidshverv                               

2015- Eksternt medlem af bestyrelsen ved Blågård Sogns Børnehus

2015- TR Suppleant for magistrene i UCC Videreuddannelsen

2014- Forældrerepræsentant i Skolen på la Cours vejs bestyrelse

2008-10: Forældrerepræsentant i Veddelev Børnehus bestyrelse

2002-2014: Medarbejderrepræsentant i Samarbejdsudvalget Albertslund Kommune

2002-2008: Tillidsrepræsentant for magistrene i Albertlund Kommune

2002-2006: Arbejdsmiljørepræsentant for kulturforvaltningen i Albertslund Kommune

 

Kompetencer

Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring
Kreativitet: Professionel
Innovation: Professionel
Facilitering: Professionel
Mundtlig og skriftlig kommunikation: Professionel

Arbejdsområder

Undervisning på Diplom i Ledelse: Organisation, Udvikling og Samskabelse, Projektledelse, Videns- og Innovationsledelse, Proceslederuddannelse. 

Undervisning på Pædagogiske Diplomuddannelse indenfor Projektledelse og organisationsudvikling.

Konsulent i diverse sammenhænge: samskabelse, procesfacilitering, mødeledelse, projektledelse i blandt andet dagtilbud, folkeskolen, kommunale forvaltninger, Regionen.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Certificering, Growing Great Leaders - Skoleledelsesuddannelse baseret på Viviane Robionsons forskning

Dimissionsdato: 1 feb. 2016

Procesfacilitator v. Go Proces, Go Proces

Dimissionsdato: 1 jan. 2010

Cand. mag, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 19 feb. 1999

Tillægsuddannelsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Dimissionsdato: 15 dec. 1997

Diplom, Projektledelse, netværksledelse, videns- og innovationsledelse

Ansættelser

Udviklings- og netværkskonsulent, Albertslund Kommune

1 jul. 199928 feb. 2014

Emneord

  • kommuner
  • Mangeårig kommunal erfaring
  • kultur
  • innovativ undervisning
  • kreative processer
  • projektledelse
  • kommunikation
  • netværk
  • Netværkseldelse