Personlig profil

Kompetencer

Kompetencegivende uddannelse

 • 2-årig uddannelse i psykologiske psykiatriske persketiver v./ Metalog ved psykiater Søren Hertz og psykolog Jørn Nielsen. Fra sep. 2019 - juli 2021. 
 • ICDP (International Child Devellopment Program) certificeret. Efteråret 2018. 
 • 1-årig systemisk og narrativ konsulent uddannelse v. Inpraxis. 2018. 
 • 1-årig uddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi v. psykolog Susan Hart.  2015. 
 • Pædagogisk diplomuddannelse. Modul i kollegial vejledning. 2014.

Kurser: 

 • 1 dags kursus i Vejledning, uddannelse, læring og identitet. Narrativ rådgivning og vedjledning. V. Professor John Winslade. Dispuk.  2013. 
 • A-guide. Kursus for inklusionspædagoger og AKT vejledere tilknyttet ressourcecentrene ved Københavns kommune. 41 timer. 2013. 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.pæd.pæd.psyk. , Danmarks Pædagogiske Universitet

1 aug. 20081 okt. 2010

Dimissionsdato: 1 okt. 2010

Pædagog, Professionsbachelor, Gentofte Socialpædagogiske Seminarium

1 aug. 20021 jan. 2006

Dimissionsdato: 1 jan. 2006

Ansættelser

Ekstern vejleder pæd.uddannelsen, Københavns Professionshøjskole

1 aug. 20201 nov. 2021

Specialundervisningskonsulent, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Tårnby Kommune

1 maj 20141 nov. 2021

Inklusionspædagog, Oehlenschlægersgades Skole

1 aug. 201231 jul. 2012

Pædagog, ungdomspsykiatrisk afdeling, Glostrup Hospital

1 jan. 200631 jul. 2010

Emneord

 • anerkendelse
 • eksklusion
 • børn
 • inklusion
 • autisme
 • social eksklusion
 • relationer
 • udsatte unge
 • udviklingspsykologi
 • forældre
 • fællesskab
 • klasseledelse
 • pædagogik
 • opvækst
 • kompetenceudvikling
 • udsatte børn
 • specialpædagogik
 • mobning
 • vejledning
 • forældresamarbejde
 • ADHD
 • identitetsdannelse
 • undervisningsdifferentiering
 • social inklusion
 • pædagogisk arbejde
 • folkeskolen
 • børnepsykologi