Personlig profil

Præsentation

Jeg er uddannet som arkitekt i Japan, og underviser på nuværende tidspunkt i arkitektur og bygningsdesign på bygningskonstruktøruddannelsen, campus Aarhus. Mine primær opgave er at undervise og vejlede i 4.semester (etageboligbyggeri) og 7.semester (afgangsprojekter - kontorhus, børnehave, skole, plejehjem, museum, renovering, osv). Desuden underviser jeg ”Universelt Design og Tilgængelighed” som et emne fra 1. til 5. semester.

Kompetencer

 • Universelt Design og Tilgængelighed
 • Social bæredygtighed i bygget miljø
 • Projektudvikling - fra idé til færdigt projekt
 • Design metodik - form & funktion, arkitektonisk planløsning
 • Integreret designproces - tværfaglig samarbejdsproces
 • Projektering og detaljering
 • Japansk arkitektur - æstetik og historie

Arbejdsområder

Jeg afsluttede ”Master i Inkluderende Arkitektur” på Aalborg Universitet - København. Inkluderende arkitektur omfatter aspekter af både Universelt Design og Tilgængelighed. Universelt Design som koncept er en ny måde at tænke design på, hvor mangfoldighed og lighed er i fokus, og hvor formålet er at inkludere alle i formgivningen af det byggede miljø. Universelt Design tager højde for brugernes fysiske, sensoriske og kognitive evner samt kulturelle baggrund. Tilgængelighed betragtes som et middel til at skabe konkrete arkitektoniske løsninger for at opnå Universelt Design. På den måde kan Universelt Design ses som en del af social bæredygtighed. Mit masterprojekt omhandlede Universelt Design og social bæredygtighed og undersøgte, hvordan konceptet Universelt Design kan bidrage til at opnå social bæredygtighed i bygget miljø. 

På bygningskonstruktøruddannelsen underviser jeg i ”Universelt Design og Tilgængelighed” og fokuserer på mangfoldighed og lighed, brugernes behov og oplevelser, inklusion, social bæredygtighed, sanselige rum, æstetiske løsninger, Bygningsreglementet 2018 (BR18), samfundsøkonomisk perspektiv, m.m. Vi anvender Problembaseret Læring som en didaktisk model, og jeg hjælper de studerende med at akkumulere viden om Universelt Design gennem deres semester projekter. Desuden har jeg etableret et samarbejde med arkitektfirmaet og opbygget en stærk forbindelse mellem praksis (erhverv) og uddannelse.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master i Inkluderende Arkitektur, Aalborg Universitet

1 sep. 202023 jan. 2023

Dimissionsdato: 23 jan. 2023

Bachelor of Engineering, Course of Architecture and Building Science, Architecture Major, Hiroshima University

1 apr. 198925 mar. 1993

Dimissionsdato: 25 mar. 1993

Gæstestuderende, Arkitektskolen Aarhus

1 sep. 199830 jun. 2000

Ansættelser

Lektor

1 maj 2018 → …

Adjunkt

1 aug. 201430 apr. 2018

Underviser

1 feb. 200731 jul. 2014

Arkitekt, Arkitektfirma Jørn Schütze

2006

Arkitekt, Freelance

20002004

Arkitekt, NTT Facilities

19931998

Emneord

 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Social bæredygtighed
 • Byggeri, miljø og energi
 • Universelt Design og Tilgængelighed
 • Arkitektur
 • Bygningsdesign
 • Æstetik, design og medier
 • Arkitektur (Bygningskunst)