Personlig profil

Præsentation

Ansat som lektor hos UCN - Energi og Miljøuddannelserne.

Har undervist siden 2000 på følgende uddannelser:

 • Byggetekniker / Bygningskonstruktør
 • Installatør – VVS
 • Energiteknolog
 • PBa. Energimanagement

Med primære interesseområder inden for: Indeklima, bygningsinstallationer, HVAC, energibesparelser, vedvarende energi, termodynamik og varmeoverføring.

Som deltager i uddannelsesnetværket siden 2008 for VVS-installatøruddannelsen består en stor del af arbejdet i at revidere nationale studieordninger. Det var også i dette forum, at rammerne blev skabt for erhvervsakademiuddannelsen til Energiteknolog og var også med til at starte det første hold energiteknologer i 2010.

I efteråret 2015 udviklede vi på UCN en professionsbachelor-overbygning til de to-årige erhvervsakademiuddannelser. Uddannelsen blev døbt Energimanagement, hvortil jeg har undervist siden starten af de første hold på uddannelsen.

Endvidere er jeg en del af censorkorpset for Energiteknolog, VVS-installatør, Energimanagement. Her er jeg censor for både de fuldtids AK-uddannelser og deltidsuddannelserne AU.

Tidligere har jeg deltaget i Akkrediteringsinstitutionens nedsatte akkrediteringspanel til vurdering af ansøgninger om AU-udbud.

 

Arbejdsområder

Arbejdsområderne som lektor indebærer:

 • Undervisning
 • Forskning og Udvikling
 • Undervisning på efter- og videreuddannelse

Forsknings- og udviklingsområder

Projektdeltager:

 • Bæredygtig Vækst del: 1 Systematisk Energieffektivisering af tekniske installationer
 • Web 2.0

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Nogen erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Civilingeniør, Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 1986

Pædagogisk grunduddannelse, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

… → 2005

Andet, Pædagogisk IT-kørekort fra DEL og UNI.C

… → 2003

Ansættelser

Lektor, Energi & Miljø-uddannelserne, Professionshøjskolen UCN

18 mar. 2018 → …

Underviser/adjunkt, Professionshøjskolen UCN

jan. 200918 mar. 2018

Underviser, Nordjyllands Erhvervsakademi

aug. 2000jan. 2009

Projektleder og fagleder, NIRAS

aug. 1994jul. 2000

Projektingeniør, Birk & Boe A/S, Rådgivende ingeniørvirksomhed i Hjørring.

jan. 1987jun. 1994

Emneord

 • energiteknik
 • professionsdidaktik
 • Teknik, ingeniørvidenskab og IT
 • Byggeri, miljø og energi
 • indeklima
 • energieffektive bygninger