Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg forsker i teknologiforståelse i grundskolen og i efteruddannelse af lærere. I min forskning har jeg fokuseret på potentialer og udfordringer i undervisning i digital myndiggørelse og designprocesser for elever såvel som for lærere. Formålet med forskningen har været at skabe viden om, hvordan elever bliver klædt på til at være åndsfrie og myndige medborgere i et samfund, hvor digitale teknologier bliver en stadig større del af det at være menneske. I denne forskning har lærernes kompetencer til at skabe en sådan udvikling hos eleverne været et centralt omdrejningspunkt.

Undervisning

Som ansat ved Læreruddannelsen i Aarhus har jeg siden 2007 undervist studerende og lærere i fagene fysik/kemi og natur/teknologi, entreprenørskab og i valg- og specialiseringsmoduler med fokus på teknologiforståelse eller elementer heraf. Jeg er medlem af den nationale faggruppe for teknologiforståelse på læreruddannelserne.

I min undervisning har jeg altid ledt efter de indgange til fag, som kunne engagere studerende og lærere ud over det sædvanlige. Jeg er meget inspireret af Donald Schöns tanker om et refleksivt praktikum, hvor studerende undervises i en problembaseret Design Studio tilgang. Her arbejder de studerende selvstændigt i en vekselvirkning mellem skabende processer og teoretiske input. En meget væsentlig del af denne undervisning er, at de studerende skal lære selv at skabe situeret viden om de kontekster, de udvikler til. Ofte vil de studerende skulle afprøve og udvikle undervisning med elever, og jeg er meget passioneret omkring at undervise de studerende i at udvikle viden med baggrund i sådanne afprøvninger.

Igennem mit virke som underviser, har jeg været optaget af at udvikle undervisning i retning af undersøgende, eksperimenterende og handlingsorienterede retninger. Teknologiforståelse i et designperspektiv har været en naturlig fortsættelse af denne udvikling. 

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Teknologiforståelse
  • Makerspaces
  • FabLab
  • Design Thinking
  • Designprocesser
  • Designtænkning

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Mikkel Hjorth er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler