Personlig profil

Præsentation

Jeg varetager alle niveauer fra de introducerende forløb til bachelor og efter- og videreuddannelse af pædagoger samt udviklingsarbejde i det pædagogiske felt. Er tilknyttet modul C "køn, seksualitet og mangfoldighed" og har undervist/vejledt i teorifagene DKK, IIS og pædagogik. Er lektorkvalificeret i faget ”kommunikation, organisation og ledelse” i 2007.


Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Cooperativer Learning
Uddannelsesinstitution: UCC
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2012

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Svensk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Studievejlederkoordination: Flere års erfaring

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Jeg har pt. min primære tilknytning i modul C ”køn, seksualitet og mangfoldighed” som jeg har været med til at udvikle både på UCC niveau såvel som intern på pædagoguddannelsen Sydhavn.

Jeg underviser hold af studerende og vejleder bredt i det pædagogfaglige felt med en særlig optagethed af:

 • kommunikation, relationer, interaktionsformer, inklusion, køn, seksualitet, mangfoldighed, div. minoritetsaspekter, kulturforståelse, koblinger mellem individ/samfund,
 • kommunikation og samarbejde i en organisatorisk kontekst med blik for rammesætning/ledelse af forandringsprocesser
 • aktionslæring, iagttagelsesmetoder og dokumentation.
 • social/specialpædagogiske områder omkring autisme og prostitution.


Øvrige arbejdsområder:

Eksempler på deltagelse i efter- og videreuddannelse af pædagoger/udviklingsarbejde: 

 • ”Hvem vejleder vejlederen?” – kursus i praktikvejledning og anden vejledningspraksis. Underviser i vejledning og vejledningsteknik. Eksternt kursus rekvireret af Professionsinstituttet for almenpædagogik, special- og socialpædagogik/UCC.
 • Procesvejleder i udviklingsprojektet: ”Inkluderende samarbejde i det mangfoldige      forældresamarbejde”, Gladsaxe kommune. Støttede op om pædagogernes arbejde med målrettet med at inddrage en udsat og mangfoldig forældregruppe, samt at dokumentere og reflektere over deres praksis i aktionsforskningsøjemed. Pilotprojekt fra integrationsministeriet/UCC
 • Kursus i forældresamarbejde: Kvalificering af forældresamarbejdet gennem vidensformidling og metodeudvikling med afsæt i praksisfortællinger. Københavns kommune.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Certificering som Systemisk Coach, Rambøll

Dimissionsdato: 23 nov. 2016

Projektorganisation- og ledelse, Copenhagen Business School

Dimissionsdato: 1 jan. 2004

Forandringsledelse, Copenhagen Business School

Dimissionsdato: 1 jan. 2002

Mine hovedkvalifikationer er: interaktionsformer, relationer, kulturforståelse, inklusions/eksklusionsprocesser med vægt på betydning af køn, seksualitet, etnisk tilhørsforhold i mødet mellem mennesker. Hertil kommer: kommunikation og samarbejde i en organisatorisk kontekst med blik for rammesætning/ledelse af forandringsprocesser. Min teoretiske tyngde ligger på en poststrukturalistisk/socialkonstruktionistisk og systemiske/narrative forståelse., Cand. Comm., Aalborg Universitet

1 sep. 19921 aug. 2000

Dimissionsdato: 1 aug. 2000

Cand. Comm. , Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 1 aug. 2000

Lektorkvalificering, CVU Storkøbenhavn

… → 2006

Ansættelser

Frederiksberg Kommune - ekstern konsulent - organisationsudvikling på det fritidspædagogiske område

1 jan. 20041 mar. 2004

Ekstern konsulent - organisationsudvikling på det fritidspædagogiske område, Frederiksberg Kommune

1 jan. 20041 apr. 2004

Københavns Pædagogseminarium - timelærer

1 feb. 200215 sep. 2002

Roskilde Universitet - undervisningsassistent International Cultural Studies

1 jan. 200230 jun. 2002

Undervisningsassisten - International Cultural Studies, Roskilde Universitet

1 jan. 200230 jun. 2002

PRO-Centret (Videns- og rådgivningscenter om prostitution)

1 jun. 20001 sep. 2001

Akademisk medarbejder, PRO-Centret: Videns og rådgivningscenter om prostitution

1 jun. 20001 sep. 2001

Emneord

 • interkulturelle forhold
 • interkulturel kommunikation, sociale processer mellem mennesker, kulturmøde/analyse
 • undersøgelsesmetodik
 • praksisfortællinger, iagttagelse, aktionslæring,
 • kompetenceudvikling
 • læreprocsser, pædagogisk iagttagelsesmetode, kobling teori-praksis
 • kreative processer
 • FX forumteater/spil. arbejder vedholdende med at rammesætte kreative processer i undervisning og efter/videreuddannelse
 • organisationsudvikling
 • Procesledelse
 • lektorkvalificeret i: kommunikation, organisation og ledelse
 • køn/kønsforskelle
 • udvikler af modul C på pædagoguddannelsen køn, seksulitet og mangfoldighed
 • har skrevet kandidat speciale om krop, køn og relationer
 • autisme
 • Har både praktisk/teoretisk kendskab, da jeg har en søn med autisme og ofte vejleder fx bachelorprojekter om autisme, specialpædagogik, inklusion etc.
 • coaching
 • Studievejleder og studievejledningsudvikler
 • interviewundersøgelser
 • har foretaget mange interviews gennem uddannelse såvel som samt som konsulent
 • aktionslæring
 • har anvendt aktionslæring i udviklingsprojketet: inkluderende samarbejdsformer i det manfoldige forældresamarbejde