Billede af Nanna Breinholt Klitø

Nanna Breinholt Klitø

Uddannelses- og forskningsleder

20122015

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Uddannelses- og forskningsleder ved læreruddannelsen i Odense. 

Ansvar for personaleledelse, faggruppeledelse, uddannelsesudvikling og uddannelsesdrift. Primært ansvarlig for de praktisk-musiske fagområder, sprogområdet, danskfaget, dansk som andetsprog samt pædagogisk psykologi og specialpædagogik. 

Tidligere studiekoordinator ved læreruddannelsen med ansvar for fagfordeling, medarbejderkontakt, ressourcestyring, intern og ekstern kommunikation, planlægning og implementering af uddannelsesforløb for lærerstuderende.

Har være i læreruddannelsen siden 2007 som adjunkt/lektor, hvor de primære arbejdsopgaver har været undervisnings i  dansk på læreruddannelsen samt efter- og videreuddannelse af lærere. Har desuden arbejdet med forsknings- og udviklingsprojekter i folkeskolen, såvel nationalt som internationalt primært med fokus på innovation og entreprenørskab, samt læringsmålsstyret undervisning.

Arbejdsområder

Uddannelsesledelse, forskningsledelse, undervisning. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Master i Uddannelsesledelse, Aarhus Universitet

1 jan. 201915 jun. 2021

Dimissionsdato: 15 jun. 2021

Cand.mag., Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2003