Billede af Nausheen Christoffersen

Nausheen Christoffersen

Cand.cur., Adjunkt, Fungerende TR, Assistant Professor, MScN

19982021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Cand.Cur., Kandidat i Sygepleje fra Aarhus Universitet

Kompetencer

Sygepleje

Klinisk forskning

Undervisning

Folkesundhed

Molekylærbiologi

Kemi

PowerPoint

Patientinvolvering

SDM (Shared Decision Making) 

Videnskabsteori

Metode

Undervisning

Anatomi- og fysiologi (1. semester): Bevægeapparatet, Blodet syre/base og gasudveksling, Blodets celler opbygning og funktion, Cellen organeller/membraner/transportformer, Hjertekarsygdomme, Hud og hormonsystemet, Kredsløbet og hjertet, Lungesygdomme, Nervesystemet, Respiration og temperaturregulering. 

Anatomi- og fysiologi (2. semester): Fordøjelsessystemet, 

Sygdomslære (1. + 2. semester):

Mikrobiologi (1. + 2. semester): Mikrobiologi og sygepleje, Mikroorganismer (Hvad er mikroorganismer?), Celler (En introduktion, cellens arvemateriale og proteinsyntesen), Bakterier (Introduktion, bakteriers opbygning og udseende, bakteriers arvemateriale og formering, bakteriers vækst og levevilkår, bakteriers tilpasningsevne), Virus (Hvad er virus?, virus’ dannelse, virus i vores miljø, virus’ tilpasningsevne, prioner), Kroppens forsvar (Immunforsvarets grundlæggende strategi og opbygning, det ydre forsvar, det indre forsvar, immunforsvarets forskellige væv, inflammation, det uspecifikke forsvar ved infektion, det specifikke forsvar, immunsystemet, regulering af immunforsvaret, immunitet og det specifikke immunsystems hukommelse), Infektionsbegrebet (Infektioners opståen og udvikling i kroppen, mikroorganismers varierende patogenitet, virulens og virulensegenskaber, opståen af skader på kroppen ved infektion, immunsvækkede personer og infektioner, inddeling og karakterisering af infektioner), Infektionsforsvaret, Smitte og smittekæden (Smittebegreber, smittekilder, smittemåder og smitteveje, smittefare), Forebyggelse af infektionssygdomme (Hygiejne, isolationsregime, vaccination), Infektionssygdomme (Luftvejsinfektioner, infektioner i fordøjelseskanalen, hudinfektioner, urinvejsinfektioner, seksuelt  overførte infektionssygdomme, meningitis og andre infektioner i centralnervesystemet, infektioner i bughulen og dens organer, sepsis og bakterier i blodet, infektioner under svangerskab og fødsel, hospitalsinfektioner). 

Sygepleje (3. semester): Det nære sundhedsvæsen, sygepleje til patienter med diabetes og teknologiske muligheder i plejen og behandlingen, patientuddannelse, psykoeducation, compliance, concordance, adherence, ulighed i sundhed, sygepleje til patienter med gastroenterologiske sygdomme, sundhedsloven, pædagogik, læringsteori, didaktik, patientinddragelse, litteratursøgning, VAKS, forskellige livsanskuelser og det religiøse perspektiv, omsorg i sygeplejen, gerontologi og geriatriske problemområder. 

Farmakologi opgaveregning (3. semester): Farmakologiberegninger og øvelser, begreber og strategier. 

Sygepleje (4. semester): Lovgivning på sundhedsområdet, etiske værdier herunder autonomi som princip, palliation, tværfaglig/tværproffessionel indsats, det palliative team, hospice, den troende patient, palliativ sygepleje herunder kræftpatienters oplevelser i forbindelse med at blive ramt af en livstruende sygdom, lidelse og død som eksistentielle fænomener, teoretiske begreber i sygeplejen, omsorgens betydning i sygeplejen, den fysiologiske dødsproces og sygeplejerskens rolle i relation til den døende og den afdøde. 

Forskningsprojekter i klinisk praksis (7. semester): 

 

 

Forsknings- og udviklingsområder

Patientinvolvering

SDM (Shared Decision Making)

Kvalitativ metode

Kvantitativ Metode

Ernæring hos Ortopædkirurguske Patienter

Hjertepatienter

Kræftpatienter

 

Arbejdsområder

Forskning

Uddanelse

Sygepleje

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD Course, Course Certificate, Syddansk Universitet

23 okt. 201726 okt. 2017

Dimissionsdato: 8 nov. 2017

Kandidatuddannelsen i sygepleje, Cand.cur. med karakteren 12 i speciale, Aarhus Universitet

31 aug. 20151 jul. 2017

Dimissionsdato: 11 jul. 2017

Professionsbachelor i sygepleje, med karakteren 12 i speciale, University College Sjælland

1 feb. 201230 jun. 2015

Dimissionsdato: 30 jun. 2015

Den Naturvidenskabelig Basisuddannelse, Bevis for gennemført Basisuddannelse med karakteren 10, Roskilde Universitet

1 sep. 199820 jun. 2000

Dimissionsdato: 20 jun. 2000

Naturvidenskabelig kandidat uddannelse , 2-fags, Molekylærbiologi og Kemi , Roskilde Universitet

1998 → …

Ansættelser

Klinisk Udviklingssygeplejerske, Slagelse Sygehus

1 mar. 201827 jul. 2018

Sygeplejerske, Sjællands Universitetshospital

1 mar. 201528 feb. 2018

Emneord

  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • Medier, kommunikation og sprog