Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Niels er uddannet cand. pæd. i matematik og har 16 års erfaring som underviser i matematik på læreruddannelsen. Før dette havde han 20 års erfaring som lærer i matematik og fysik/kemi og som it-vejleder i folkeskolen. Niels har et betydeligt kendskab til mange it-genrer og til programmering. Han er en drivkraft i at udvikle brugen af it-teknologi i læreruddannelsen og især optaget af hvordan teknologien giver den lærende muligheder for at interagere med de faglige begreber og gøre dem visuelt tilgængelige. I dette arbejde har han hentet inspiration bl.a. hos Seymour Papert, James Kaput og Celia Hoyles.

I matematikfaget er Niels bl.a. optaget af bevægelse i undervisningen, i samspillet mellem digitale teknologier og brug af konkrete, fysiske undervisningsmidler, af undervisning i problemløsningsstrategier og af didaktiske problemer omkring forståelsen af sandsynlighedsbegrebet, og af hvordan der kan skabes forbindelser mellem de forskellige discipliner internt i matematikfaget og mellem faget og andre fag.

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.