Billede af Nina Wisbech Pedersen
20152022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Jeg er uddannet Innovationspædagog fra UCN og Cand. mag. i Læring og Forandringsprocesser ved AAU og er ansat som adjunkt ved Pædagoguddannelsen i Viborg. Her varetager jeg undervisnings-, vejlednings-, udviklings- og planlægningsopgaver, særligt indenfor studiekompetencer, portfolio, innovation og specialpædagogik. Derudover er jeg proceskonsulent i Stundervæksthus Viborg, hvor jeg arbejder med EU-projekter og lokale udviklingsprojekter på campus Viborg og i samarbejde med offentlige og private virkomheder Viborgs lokalområde.

Min pædagogiske undervisningstilgang er legende og eksperimenterende med særligt fokus på, at fremme de studerendes alsidige ressourcer, erfaringer og kompetencer og relatere dem til udviklingen af deres professionsidentitet og faglighed.

Kompetencer

Innovativ, kreativ og entreprenant

Analytisk

Byder glædeligt nye idéer, andre erfaringer og perspektiver velkommen

Kompetencegivende kurser:

  • Børnemindmapping - systemisk og narrativ. VIA University College, 2019. 5 kursusdage ved Bodil Burian
  • Professionsdidaktik 2. VIA University College, 2019. 7 kursusdage v. Adjunktakademiet.
  • Playfull Learning. VIA University College, 2020. 3 kursusdage v. Heidi Pugh
  • Forsknings og udviklingsarbejde. VIA university College, 2021. 5 kursusdage ved Adjunktakademiet
  • E-læring. VIA University College, 2021. 3 kursusdage v. Adjunktakademiet

Forsknings- og udviklingsområder

Som en del af forskningsprogrammet Transformativ Entreprenørskabsdidaktik, arbejder jeg med projekt "Innovativ og entreprenant didaktik og dannelse i de socialfaglige uddannelser". Her arbejder vi med en fænomenologisk tilgang til udviklingen af innovative og entreprenante kompetencer hos de studerende. Projeket er baseret på Sine Herholdts forskning ifm med hendes nyligt forsvarede PhD: "Skønne øjeblikke i sygeleje - en kilde til innovation?".
Sammen med Hanne Føns fra Diakonhøjskolen har jeg udarbejdet et aktionsforskning omkring 3. praktik, med fokus på styrkelsen af de studerendes mulighedssøgning og mod til at handle. Det har vi gjort med afsæt i en hermenutisk-fænomenologisk tilgang og benyttet os af æstetiske læreprocesser. Vi har udarbejdet en forskningsartikel der præsenterer vores bud på en en didaktik, der kan styrke udviklingen af de studerendes innovative og entreprenante kompetencer. Den bliver udgivet i antologien "Mulighedernes didaktik", Frydenlund Academics, efteråret 2021.

Derudover arbejder den samlede projektgruppe videre med empiriindsamling fra underviserperspektivet. Den samlede empiri skal bearbejdes i efteråret, hvor vi vil bidrage med videndeling om innovations og entreprenørskabsdidaktik fra både studerende-, underviser- og forskningsperspektiv. 

Arbejdsområder

Undervisning og vejledning på pædagoguddannelsens grundfaglighed og social-special-specailiseringen.

Undervisning og vejledning på Social Entrepreneurship (Internationalt modul).

Praktikunderviser og vejleder 1. og 3. praktik.

FoU medarbejder i programmet Transformativ Entreprenørskabsdidaktik

Proceskonsulent i Studentervæksthus Viborg

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. mag., Læring og Forandringsprocesser, Aalborg Universitet

1 aug. 201430 jun. 2016

Dimissionsdato: 30 jun. 2016

Professionsbachelor, Innovationspædagog, Professionshøjskolen UCN

1 sep. 201030 jan. 2014

Dimissionsdato: 30 jan. 2014

Ansættelser

Timelærer, Professionshøjskolen UCN

1 maj 201830 jan. 2019

Projektleder, Professionshøjskolen UCN

1 nov. 201730 maj 2018

Pædagog i specialpædagogisk praksis

1 feb. 201730 jun. 2017

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Innovation & didaktik
  • Kreativ idegenerering
  • Samskabende læringsrum