Nynne Sindberg

Cand.san, Master i Voksenuddannelse og kompetenceudvikling og Jordemoder

20122022

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Lektor på jordemoderuddannelsen, med hovedopgaver inden for undervisning.

Kompetencer

Kompetencegivende efteruddannelser og kurser:

PREP-lederuddannelse, Center for Familieudvikling. 2014 + 2018

Projektlederuddannelse, 10 ECTS. Implement Consulting Group/Metropol. 2011


Deltagelse i forskning, udvikling og arbejdsgrupper:

Undervisning

Undervisning inden for pædagogik, psykologi og sociologi relateret til det sundhedsfaglige felt;

  • læring, refleksion, kommunikation, patient- og borgerinddragelse, sundhedsfremme, sundhed- og sygdomsforståelser, fødslens psykologi, familie i senmoderniteten,  mm.

Undervisning inden for jordemoderkunskab:

  • den normale og patologiske gravidtet, fødsel og barsel herunder bl.a. skulderdystoci, gemellifødsler, præterme fødsler, dødsfødsler, fødselsoplevelser, narrativer, seksuelt misbrug.

Arbejdsområder

  • Afholdelse, evaluering og udvikling af undervisning
  • Ansvar for udvikling af fag, semester og ny studieordning
  • Udviklingsopgaver som bla oprettelse af en tværprofessionel studenterdreven sundhedsklinik
  • Efter- og videreuddannelsesopgaver, udvikling, afholdelse og undervisning på tværprofessionelle sundhedsfaglige diplommoduler, kurser, temadge mm
  • Adjunktvejleder
  • Censor/bedømmer i Censorkorps ved det Sundhedsfaglige diplomområde + Lektorbedømmelseskorpset, Professionshøjskolernes censorsekretariat

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.san., Roskilde Universitet

20162018

Master, Danmarks Pædagogiske Universitet

20052006

Jordemoderskolen i Købnehavn

19931996

Ansættelser

Censor/bedømmer, Medlem af lektorbedømmelsesudvalget inden for det social- og sundhedsfaglige område.

2015 → …

Censor/bedømmer, Censorkorps for de sundhedsfaglige diplomuddannelser

20122016

Jordemoder, basis og vicechef, Glostrup Hospital

1 okt. 199631 jul. 2006