Billede af Peter Wendelbo Jensen

Peter Wendelbo Jensen

Strategi- og Udviklingskonsulent

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Peter har de seneste 25 år arbejdet i krydsfeltet mellem strategisk udvikling, projektledelse og internationale opgaver. Gennem en række jobfunktioner hos institutioner i den erhvervsrettede del af det danske uddannelsessystem har Peter varetaget forskellige kombinationer af disse temaer. Fokus i Peters arbejdsfelt er strategisk udvikling på organisationsniveau - inkl. planlægning, analyse, design og implementering af konkrete udviklingsinitiativer (projekter etc.).

Som person og konsulent er Peter fokuseret på at skabe engagement og strategisk commitment i organisationen - samt på at etablere og understøtte transparens og etik i organisationens funktion. Som projektleder lægger Peter særlig vægt på balancen mellem projektets resultatkrav og sikringen af en bæredygtig projektproces, der faciliterer et positivt fremtidgt samarbejde med projektets aktører.

Peter har i en seks-årig periode (2000-2006) været udstationeret som projektleder og konsulent på diverse systemeksport-projekter i Østeuropa - finansieret af EU og det danske undervisninsgsministerium. Efterfølgende har han varetaget udvikling af projektledelse som fagområde i regi af konsulentenheden UCN act2learn under University College Nordjylland. Peter er i dag ansat som Strategi- og Udvklingskonsulent for Teknologi uddannelsesområdet ved UCN.

Privat er Peter gift og har to børn (5 og 9 år). Han er bosiddende i Aalborg.

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet
Sprog: Russisk
Niveau: Moderat


Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel

Strategiudvikling: Professionel

Fundraising: Flere års erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Flere års erfaring
Networking: Nogen erfaring

Arbejdsområder

Primært arbejdsområde:
Strategi- og Udviklingskonsulent for ledelsen af UCN's teknologiuddannelser, m. fokus på udvikling af områdets strategi og implementering af denne gennem interne udviklingsprojekter. Arbejdsområdet omfatter omsættelse af UCN koncernstrategi, kvalitetsudvikling og -rapportering, implementering af områdestrategier for UCN Teknologi (herunder 'Strategisk ståsed 2017-20') og leldelse af/deltagelse i arbejdsgrupper vedr. implemetering af konkrete strategiske udviklingstiltag for teknologiområdet, f.eks. fastholdelse og forbedringskultur.

Øvrige arbejdsområder:
•Visions- og strategiudvikling samt formidling af strategi •Udvikling af projektmodeller og projekthåndbøger •Medarbejderinvolvering i innovation eller strategiprocesser •International lederuddannelse Erfaring som •Strategi- og Udviklingskonsulent, UCN Teknologi og Business og act2learn •EU Technical Expert: Lederuddannelse for Skoleledere og Forandringsagenter, Fundraising og Projektudvikling •Projektleder, Den Danske Øststøtteordning v. Undervisningsministeriet

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

act2learn Konsulentuddannelsen, Ankerhus Konsulenterne

Dimissionsdato: 1 okt. 2005

BA.Negot. (m. Engelsk), Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 1 maj 1993

Ansættelser

Projektleder og Udviklingskonsulent, UCN act2learn

1 aug. 20002 jan. 2009

Projektleder, Tech College Aalborg

1 feb. 19971 aug. 2000

International Projektassistent, Tech College Aalborg

1 sep. 19931 feb. 1997

Emneord

 • organisationsudvikling
 • strategiudvikling
 • strategisk kommunikation
 • strategisk rådgivning
 • business case udvikling
 • internationalt samarbejde
 • facilitering
 • internationalisering
 • akkreditering saf uddannelser
 • kvalitetsledelse
 • kvalitetsudvikling
 • kvalitetsrapportering
 • visionsledelse
 • værdiledelse
 • organisationskultur
 • forbedringsledelse
 • forbedringskultur
 • t-profil
 • projektledelse
 • projektdesign
 • projektudvikling
 • projektstyring
 • økonomistyring i projekter
 • international kulturforståelse
 • udvikling af projektmodeller
 • IPMA ceritficering for projektledere
 • projektarbejde
 • problemanalyse
 • projektorganisering
 • porteføljestyring
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.