Billede af Philipp Pechmann

Philipp Pechmann

Ph.d., Forsknings- og udviklingskonsulent ved Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

 • Hedeager 2

  8200 Aarhus N

  Danmark

20152021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg arbejder med en bred vifte af analyse-, evaluerings-, udviklings- og forskningsopgaver indenfor videregående uddannelser og kvalitetsarbejde.

Udvalgte projekter:
2020 – 2023 Stærke naturfaglige læringsfællesskaber | Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Projektet bidrager til et målrettet, løbende fagligt løft af naturfagslærere gennem udvikling af digitalt baserede forløb, praksisnære kompetenceudviklingsforløb og eksemplariske undervisningsforløb. Jeg er ansvarlig for projektets interne kvalitetssikringsteam, som via en formativ evaluering løbende giver sparring til udviklerteamet til at sikre kvaliteten af projektets leverancer, sammenhængen mellem delopgaverne og den langsigtede implementering af projektet.

2019 - 2021 Følgeforskning i Talents of Retail | Videncenter for Digital Handel
Projektet yder en løbende opkvalificering og styrkelse af et nationalt talentforløb for salgsassistentelever og understøtter projektets styregruppe i dialogen med centrale aktører. Jeg er ko-ansvarlig for projektdesignet, gennemførselen af fokusgruppeinterviews og deltagerobservation samt dataanalysen og afrapporteringen af resultaterne.

2019 - 2020 PIQUED, Pathways to Improve Quality in Higher Education | Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
PIQUED tilvejebringer ny, forskningsbaseret viden om kvalitetsudviklingsarbejdet, dets effekter og målingen af disse indenfor videregående uddannelser. Jeg bidrager til analysen af fokusgruppeinterviews og er ansvarlig for en policy-studie, som begge kortlægger kvalitetsforståelser i videregående uddannelser i DK. 

2019 Kvalitetsarbejde i videregående uddannelser | VIA Uddannelsesudvikling og projektstøtte 
Projektet kortlægger udviklingen af VIAs kvalitetssystem og identificerer faktorer, der fremmer eller hindrer kvalitetsarbejdet og kapacitetsopbygningen i organisationen. Jeg stå for metodefaglig kvalitetssikring og yder sparring ifm. interne undersøgelser af VIAs kvalitetssystem samt formidlingen af resultaterne.

Kurser og certificeringer:

PRINCE2 Practitioner Certificate in Project Management  | Teknologisk Institut, 2020

PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management  | Teknologisk Institut, 2020

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. i statskundskab, Aarhus Universitet

20152018

Cand.scient.soc, Heidelberg University

20092013

B.A. i samfundsfag, Humboldt University

20062009

Ansættelser

Forsknings- og udviklingskonsulent, VIA University College

jan. 2019 → …

Gæste Ph.d., University of British Columbia

2016

Ph.d. stipendiat, Aarhus Universitet

20152018

Forskningsassistent, Heidelberg University

20102011

Undervisningsassistent, Heidelberg University

20102011

Emneord

 • uddannelse
 • professionsuddannelse
 • uddannelseskvalitet
 • efter- og videreuddannelse
 • transfer
 • casestudie
 • socialpolitik
 • evaluering
 • sociologi
 • evalueringsdesign
 • kvalitetsstyring
 • forskning
 • forskningsdesign
 • undersøgelsesmetodik
 • kvalitativ metode
 • kvalitetssikring
 • metode
 • indholdsanalyse
 • projektdesign
 • socialforskning
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.