Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Generel Pædagogik, DPU, Cand. Pæd., Danmarks Pædagogiske Universitet

1 sep. 201530 sep. 2017

Dimissionsdato: 29 sep. 2017

Professionsbachelor til Pædagogik, Pædagog

1 aug. 200230 jan. 2006

Dimissionsdato: 27 jan. 2006

Ansættelser

Professionshøjskolernes censorsekretariat, Professionshøjskolernes censorsekretariat

1 feb. 20191 jan. 2023

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • FN Verdensmål og bæredygtig udvikling
 • demokratisk dannelse
 • Medborgerskab
 • Entrepreneurskab
 • Samskabelse
 • Iværksætteri
 • Etik, dannelse, dømmekraft
 • tværprofessionelt samarbejde
 • Didaktik
 • Læring og didaktik
 • praktik
 • Proceskonsulent
 • vejledning
 • neuropædagogik
 • Kommunikation
 • bæredygtig (ud)dannelse
 • verdensborgerskab
 • Filosofi og etik
 • Filosofiske samtaler
 • filosofi
 • Sociologi i et pædagogisk perspektiv
 • sociologi og pædagogik
 • Pædagogik for bæredygtighed
 • Pædagogik, dannelse
 • pædagogik, socialpædagogik, forskning, kvalitetssikring
 • Socialpædagogik
 • Specialpædagogik
 • Specialpædagogik, almen didaktik
 • Dannelse & didaktik
 • dannelsesmuligheder i det 21. århundrede
 • samfundsmæssige forhold
 • Udlandspraktik
 • Folkeoplysning
 • Voksenlæring
 • Voksenuddannelse, læring og kompetenceudvikling
 • Voksenuddannelse
 • Formidling, kommunikation, retorik
 • Formidling
 • Pragmatisme
 • demokrati
 • Verdensmål
 • SDG
 • sustainable education
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Fænomenologi
 • hermeneutik
 • Aktionslæring
 • Kvalitative metoder
 • kvalitativ forskningsmetodologi
 • Induktiv
 • Deduktiv
 • Kodning
 • Interview
 • Observation
 • Diskursanalyse
 • Dokumentanalyse
 • Dokumentation
 • Analyse
 • Evalueringsformer
 • Evaluering
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Samskabelse
 • Social innovation
 • social entreprenørskab
 • Inklusion og eksklusion
 • Frivillighed
 • Frivilligt arbejde
 • Foreninger
 • Foreningsdannelse
 • Fællesskabende didaktikker
 • Fællesskaber
 • Social Sustainability
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • Coaching
 • udvikling af innovationkoncepter VIA Studentervæktshus Viborg
 • bæredygtighed i uddannelse
 • bæredygtig uddannelsesudvikling
 • Bæredygtig omstilling
 • bæredygtig
 • Selvevaluering
 • selvregulering
 • NLP
 • Sustainable development
 • sustainable education
 • Viable growth model
 • Studentervæksthus

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller