Billede af Pia Nathalie Skjødt Christensen

Pia Nathalie Skjødt Christensen

Lektor, Cand. Pæd., Proceskonsulent, Studentervæksthuset Viborg, Teacher at the elective internatinal module: Social Innovation & entrepreneurship

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Generel Pædagogik, DPU, Cand. Pæd., Rethink Activism – motivation og forudsætninger for aktiv deltagelse i et folkeoplysningsperspektiv, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 sep. 201530 sep. 2017

Dimissionsdato: 29 sep. 2017

Professionsbachelor til Pædagogik, Pædagog, Fortæl mig din livshistorie

1 aug. 200230 jan. 2006

Dimissionsdato: 27 jan. 2006

Ansættelser

Professionshøjskolernes censorsekretariat, Professionshøjskolernes censorsekretariat

1 feb. 2019 → …

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • FN Verdensmål og bæredygtig udvikling
  • demokratisk dannelse
  • Medborgerskab
  • Entrepreneurskab
  • Samskabelse
  • Iværksætteri
  • Etik, dannelse, dømmekraft
  • tværprofessionelt samarbejde
  • Didaktik
  • Læring og didaktik
  • praktik
  • Proceskonsulent
  • vejledning
  • neuropædagogik
  • Kommunikation
  • bæredygtig (ud)dannelse
  • verdensborgerskab
  • Filosofi og etik
  • Filosofiske samtaler
  • filosofi
  • Sociologi i et pædagogisk perspektiv
  • sociologi og pædagogik
  • Pædagogik for bæredygtighed
  • Pædagogik, dannelse
  • pædagogik, socialpædagogik, forskning, kvalitetssikring
  • Socialpædagogik
  • Specialpædagogik
  • Specialpædagogik, almen didaktik
  • dannelsesmuligheder i det 21. århundrede
  • samfundsmæssige forhold
  • Udlandspraktik
  • Folkeoplysning
  • Voksenlæring
  • Voksenuddannelse, læring og kompetenceudvikling
  • Voksenuddannelse
  • Formidling, kommunikation, retorik
  • Formidling
  • Pragmatisme
  • demokrati
  • Verdensmål
  • SDG
  • sustainable education
  • Dannelse & didaktik
  • Undersøgelsesdesign, teori og metode
  • Fænomenologi
  • hermeneutik
  • Aktionslæring
  • Kvalitative metoder
  • kvalitativ forskningsmetodologi
  • Induktiv
  • Deduktiv
  • Kodning
  • Interview
  • Observation
  • Diskursanalyse
  • Dokumentanalyse
  • Dokumentation
  • Analyse
  • Evalueringsformer
  • Evaluering
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Samskabelse
  • Social innovation
  • social entreprenørskab
  • Inklusion og eksklusion
  • Frivillighed
  • Frivilligt arbejde
  • Foreninger
  • Foreningsdannelse
  • Fællesskabende didaktikker
  • Fællesskaber
  • Social Sustainability
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Coaching
  • udvikling af innovationkoncepter VIA Studentervæktshus Viborg
  • bæredygtighed i uddannelse
  • bæredygtig uddannelsesudvikling
  • Bæredygtig omstilling
  • bæredygtig
  • Selvevaluering
  • selvregulering
  • NLP
  • Sustainable development
  • sustainable education
  • Viable growth model
  • Studentervæksthus

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller