Billede af Poul Carlsbæk
19982016

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Offentlig forvaltning er et demokratisk velfærdsgode, og det uddanner jeg fremtidens medarbejdere til: 

 • Grunduddannelser som bachelorer i offentlig administration og administrationsøkonom
 • Diplomuddannelsen og Akademiuddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration
 • Tværprofessionelt forløb for otte professioner i 'medborgerskab' og 'samskabelse'

Medborgerne: medlem af Metropols styregruppe for samarbejdet med denne borgeralliance.

Adjunktvejleder og medlem af det landsdækkende korps af formænd for lektorbedømmelsesudvalg.

Kompetencer

Administration: Professionel
Offentlig kommunikation: Professionel
Undervisning: Professionel
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Ledelse: Flere års erfaring

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

 • Offentlig organisation og kommunikation
 • Social entreprenørskab og innovation
 • Samfundsvidenskabelige teori og metode
 • Medborgerskab og demokrati
 • Samarbejde og samskabelse

Øvrige arbejdsområder:

 • Professionsidentitet
 • Offentlig styring
 • Retsstaten, velfærdsstaten, konkurrencestaten og New Public Governance
 • Samspillet mellem velfærdsprofessionelle, frivillige, civile og erhvervsvirksomheder
 • Public service communication
 • Borgerstyret & -drevet velfærd

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Statskundskab - cand.scient.pol., Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 1985

Ansættelser

konsulent, Københavns Universitet

2012

sproggartner & dialogkonsulent, Sprognatur

20112012

redaktionschef, Odense Kommune

20082011

chefkonsulent, EDB Gruppen A/S - Ballerup

20062008

presse- og kommunikationskonsulent, Frederiksberg Kommune

19992006

chefkonsulent, Dafolo A/S - Region Øst

19951999

informationschef, Randers Kommune

19851994

Emneord

 • samfundsvidenskabelige fag
 • diplomuddannelser
 • Offentlig forvaltning
 • interview
 • stakeholders
 • Inddragelse og samskabelse med brugere
 • medier og medieteori
 • offentlighed
 • innovation
 • Social innovation
 • Offentlig-privat innovation
 • entreprenørskabsundervisning
 • social entreprenørskab
 • kommunikation
 • Målgruppespecifik kommunikation ekstern såvel intern
 • teori-praksis
 • Sprogbrug
 • skriftlig faglig information
 • Skriftlig kommunikation
 • akademiuddannelser
 • Offentlig forvaltning
 • kommuner
 • Politisk ledet organisationer
 • handlekompetence
 • kvalitativ metode
 • organisationsteori
 • implementering
 • organisationsudvikling
 • analyse
 • kvantitativ metode
 • informationskompetence
 • aktionslæring