Personlig profil

Kompetencer

Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Administration: Flere års erfaring

Forsknings- og udviklingsområder

Raffaele Brahe-Orlandi er ph.d. i skoleforskning. I sit ph.d.-projekt har Raffaele undersøgt udskolingselevers læringspraksisser og -udbytte i entreprenørielle danskfaglige forløb, der har som mål at udvikle elevernes kommunikative kompetencer. Titlen på Raffaeles ph.d.-afhandling er "Entreprenørskabsundervisning i Dansk - en videoetnografisk undersøgelse af udskolingselevers læringspraksis og -udbytte i mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning". Raffaele er tilknyttet forskningscentret Center for Innovation og Entreprenørskab ved Via University College.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Forskningsledelse , Forskningsleder , Research Management Course, Copenhagen Business School

1 sep. 20223 mar. 2023

Dimissionsdato: 3 mar. 2023

Ph.d. i skoleforskning , Ph.d. , Entreprenørskabsundervisning i Dansk - En videoetnografisk undersøgelse af udskolingselevers læringspraksis og -udbytte i mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning, VIA University College

1 jan. 201621 okt. 2019

Dimissionsdato: 21 okt. 2019

Dansk, Cand.Pæd.Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 1 jul. 2008

Ansættelser

Lektor, VIA University College

1 sep. 2013 → …

Emneord

 • forskning
 • skoleforskning
 • Design Based Research
 • Etnografisk metode
 • danskundervisning
 • kommunikative kompetencer
 • kvalitativ metode
 • videoetnografi
 • narrativ analyse
 • assessment for learning
 • mixed methodology
 • praksisteori
 • evalueringsdesign
 • entreprenørskabsundervisning
 • scenariedidaktik
 • mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning