Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Islandsk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring
Networking: Nogen erfaring

Præsentation

Jeg er Lektor, uddannet cand.pæd i pædagogisk filosofi og pt. Ph.d stipendiat ved institut for mennesker og teknologi på RUC, med mit projekt - Elevers demokratiske dannelse i provinsen - betydningen af samaerbejde mellem uddannelse og nærmiljø i den åbne skole. Jeg har undervist på grunduddannelse og efter videreuddannelse på pædagoguddannelsen. Ud over Ph.d'en er jeg optaget af et spændende udviklingsprojekt "naturlig science i dagtilbud" i Guldborgsund kommune. Jeg har indgået i forskningsprojekterne "børn og unge på Lolland" samt "dokumentation af socialpædagogisk praksis" med fokus på hhv. tværprofessionelt samarbejde og dokumentationspraksis. Jeg har deltaget i kompetenceudviklingsforløb under temaerne, teamledelse, professionsetik og feedbackprocesser. Jeg brænder for at give studerende kvalitets uddannelse så de kan gå ud og levere kvalitet i pædagogisk praksis.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Pædagogisk Filosofi, Cand. Pæd. i Pædagogisk Filosofi, Aarhus Universitet

1 sep. 20114 dec. 2013

Dimissionsdato: 1 dec. 2013

Pædagoguddannelse, professionsbachelor Pædagog

1 feb. 200220 jun. 2005

Dimissionsdato: 20 jun. 2005

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • inkluderende læringsmiljøer
 • sparring
 • eksperimenterende
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • aktivitet
 • legende
 • erfaringsbaseret
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • samskabelse
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • pædagogers faglighed
 • kvalitet