Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg forsker i karrierevejledning.

Mine forskningsinteresser er uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning i grundskolen og på uddannelser, social retfærdighed i karrierevejledning med fokus på hvordan social retfærdighed og sammenhængskraft i samfundet kan understøttes i hverdagens vejlednings- og undervisningspraksis. Ligeledes er jeg optaget af borgernes oplevelse af mening af karrierevejledningsaktiviteter og af kollektive vejledningsformer. En anden optagethed er udvikling af praktikvejledning i vekseluddannelser. Jeg arbejder bl.a. med forskningscirkler som metode til at skabe samarbejde mellem praksis og forskning.

Arbejdsområder

Jeg er lektor, ph.d., ved VIA University College, Efter- og videreuddannelse. Jeg arbejder med forsknings- og udviklingsarbejde i forskningsprogrammerne 1) Vejledning og mentorskaber 2) Transformativ entreprenørskabsdidaktik. Jeg formidler forskning og faciliterer udvikingsprocesser i samarbejde med vejledningsmiljøer og skoler. Jeg underviser på Diplomuddannelsen i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning.

Netværk og samarbejder

2018-              

Medlem af Nordisk Netværk for forskning i vejledning NoRNet). Netværket består af forskere, som er ansat ved universiteter eller andre institutioner i de nordiske lande, hvorfra de bedriver empirisk forskning i vejledning.

2017 -  2021          

National expert in lifelong guidance and careers education for CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) - den danske ekspert.

2015 -             

Medlem af Nationalt Netværk for forskning i vejledning. Netværket består af forskere, som er ansat ved universiteter, professionshøjskoler eller andre institutioner i Danmark hvorfra de bedriver empirisk forskning i vejledning.

2014 -             

Medlem af NICE – Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe.

2013 -             

Medlem af netværket Praksisforskning i udvikling (PIU). Netværket er en tværinstitutionel forskningsgruppe, der arbejder med metodologisk samtænkning af forskning og praksisudvikling. Netværket er funderet på RUC, og herudover er medlemmerne ansat ved AU, SDU, KU, VIA, UCL, UC Syd.

2012 -             

Del af anmelderkorps der anmelder bøger, rapporter mv. for Danmarks vejlederforenings tidsskrift ’Vejlederen’.

Endvidere kan jeg nævne, at jeg har tætte samarbejdsrelationer med forskningsenheden i vejledning på Aarhus Universitet.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Master i vejledning, Cand. Scient. med sidefag i psykologi, Aarhus Universitet

Ansættelser

National expert in lifelong guidance and careers education for CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). Den danske ekspert, Cedefop

20172021

Medlem af Nationalt Netværk for forskning i vejledning

2015 → …

Medlem af NICE – Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe, NICE – Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe

2014 → …

Medlem af netværket Praksisforskning i udvikling (PIU). Netværket er en tværinstitutionel forskningsgruppe, der arbejder med metodologisk samtænkning af forskning og praksis-udvikling. Netværket er funderet på RUC

2013 → …

Lektor, VIA University College

Emneord

 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • Karrierevejledning
 • Karrierelæring
 • Social retfærdighed
 • Kritisk psykologi
 • Capability teori
 • Amartya Sen
 • Career education
 • Praksisforskning
 • Karrierekompetence
 • Uddannelse og job
 • Deltagelse
 • At undersøge fra borgerens perspektiv
 • Forskningscirkler
 • Kollektiv vejledning
 • Praktikvejledning
 • Vekseluddannelser

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Randi Boelskifte Skovhus er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler