Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Mit forskningsområde er integration af it-didaktik i skolens fag og udvikling af lærerkompetencer. Gennem mit ph.d.-studie har jeg undersøgt udviklende og hæmmende faktorer i forbindelse med læreres integration af progressiv undervisning med it i danskfaget via en række dybdegående klasserumsstudier. P.t. arbejder jeg med forskningsprojekter om kodning (med det visuelle programmeringssprog Scratch) i flere fag, computational thinking samt begrebet digital literacy. Metodologisk er jeg optaget af design-based research og forholdet mellem forsker og aktører i klasserummet samt grounded theory. Analytisk arbejder jeg blandt andet ud fra en virksomhedsteoritisk tilgang og anlægger et dialektisk blik på forholdet mellem aktører på skoler herunder lærere, elever, teknologi, ledelse, faglige fællesskaber og kulturhistoriske traditioner.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 24 apr. 2017

Cand. pæd., Danmarks Pædagogiske Universitet

Dimissionsdato: 31 aug. 2006

Lærer, professionsbachelor, Læreruddannelsen i Aarhus

Dimissionsdato: 30 jun. 2002

Ansættelser

Ekstern lektor, DPU, Aarhus Universitet

1 aug. 201831 jul. 2019

Lektor i dansk, VIA University College

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.