Billede af Rasmus Præstmann Hansen

Rasmus Præstmann Hansen

Ph.d. i Pædagogik, Lektor

20072021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg underviser på pædagoguddannelsens fællesdel og den skole- og fritidspædagogiske specialiseringsdel, hvor jeg primært er fokuseret på ungdom, fællesskab, udsathed, mobning, modstand, venskaber, konklikter, kategorisering mm. 

På fællesdelen har jeg primært undervist på ”Køn, seksualitet og mangfoldighed” (Modul C) samt ”Profession, velfærd og værdier” (Modul E) og ”Pædagogen som myndighedsperson” (Modul F). På specialiseringsdelen har jeg primært været tilknyttet ”Individ, fællesskab og samfund” (Modul K) og ”Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik” (Modul L).

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg forsker i unges fællesskaber i skole og fritid med særlig fokus på køn, etnicitet og klasse:

Min forskning retter sig mod unges tilblivelsesprocesser samt in- og eksklusionsmekanismer i formelle såvel som uformelle pædagogiske kontekster. Forskningsmæssigt har jeg især arbejdet med at udvikle en teoretisk-analytisk bestemmelse af forbindelser mellem tilblivelsen af identitetskategorier i skole- og uddannelseskonteksten - og de struktureringer uden for den konkrete kontekst, som netop også former tilblivelsen af identitetskategorier. Her henter jeg inspiration i en poststrukturalistisk, socialpsykologisk tænkning med fokus på, hvordan køn og andre relevante identitetskategorier bliver til f.eks. blandt unge i skolelivet. Samtidig er jeg fra et kultursociologiske perspektiv interesseret i, hvordan selvsamme skoleliv bliver struktureret af norm- og hierarkidannelser fra andre arenaer i de ungdomsliv, som leves, f.eks. i form af venskabsgrupper, medier, familie, fritid og arbejde. Dette afspejler min faglige interesse i at belyse, hvordan unges liv også leves uden for skole og uddannelse i form af en mangfoldighed af fritidsarenaer.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

20062010

19952002

19951998

Ansættelser

Postdoc, Roskilde Universitet

20142016

Ekstern lektor i Pædagogik, Københavns Universitet

20122014

Specialkonsulent, Institut for Menneskerettigheder

20112012

Ph.d.-stipendiat i Pædagogik, Københavns Universitet

20062010

Ekstern lektor i Kønsstudier, Københavns Universitet

20042005

Ekstern lektor i Kultur- og sprogmødestudier, Roskilde Universitet

20032006