Personlig profil

Præsentation

Jeg er adjunkt ved Center for Pædagogik og uddannet cand.mag i pædagogik samt ph.d. med et projekt om folkeskolens udskoling. I Absalon arbejder jeg med forsknings- og udviklingsopgaver og undervisning. Jeg har bl.a. medvirket i ansøgninger og projekter om overgangen mellem skole og dagtilbud, samspil mellem lokalområde og skole/dagtilbud samt dokumentation af socialpædagogisk praksis. 25 pct. af min tid bruger jeg i regi af Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU), som er en forskningssatsning på tværs af de danske professionshøjskoler. 

Undervisningsoplysninger:

Jeg underviser og vejleder på pædagoguddannelsen, særligt på skole-fritidsspecialiseringen. Bl.a. på modulerne ’Professionsviden og forskning’ og 'Børn og unges fællesskaber'. Sammen med forskerkollegaer har jeg været med til at udvikle og afholde bachelorklynger for pædagogstuderende, forskere og vejledere på pædagoguddannelsen.

 

Arbejdsområder

Forsknings- og udviklingsprojekter og undervisning på pædagoguddannelsen.

 


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Pædagogik og uddannelse, Ph.d., Klasset lyst: Skolens organiseringsformer læst som værdikampe og affektiv økonomi, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 21 sep. 2017

Pædagogik, Cand.mag, Læseeksperter i Danmark - mellem lærerprofession, akademia og centralforvaltning, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 12 mar. 2009

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Rikke Brown er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler