Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er ansat som lektor i samfundsvidenskab på Socialrådgiveruddannelsen i Roskilde, hvor jeg både underviser og er tilknyttet forskningssatsningen 'Velfærd, marginaliering og socialt arbejde i forandring'.

Jeg er uddannet antropolog fra KU og har i en årrække arbejdet i praksis med byudvikling, borgerinddragelse og tværsektorielt samarbejde i udsatte boligområder, bl.a. relateret til inklusion af etniske minoritetsborgere. Desuden har jeg, som akademisk koordinator på Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet, arbejdet med forskningsnetværk, projektudvikling og evaluering. Dertil har jeg en ph.d. grad fra Roskilde Universitet med fokus på social innovation i civilsamfundet, bl.a. i relation til lokalsamfundsudvikling, beskæftigelse og inkluderende arbejdsfællesskaber.

 

Arbejdsområder

Undervisning i samfundsvidenskab på grunduddannelsen, forskning primært indenfor flygtninge, inklusion og socialt arbejde i civilsamfundet. 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Social innovation, Ph.d.

20132017

Socialt entreprenørskab, Master

20082010

Antropologi, Kandidat

19942001

Ansættelser

Beskikket censor, Det pædagogiske censorkorps

2017 → …

Ph.d. stipendiat, Roskilde Universitet

20132017

Akademisk koordinator, Roskilde Universitet

20102012

Projektleder, Høje Tåstrup kommune

20072009

Projektrådgiver, Køge Boligselskab

20052007

Projektmedarbejder, UFC Børn og Unge

2004

Emneord

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • kvalitativ forskningsmetodologi
 • etnografi, antropologi
 • Casestudier, feltarbejde
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Migration, flygtninge, velfærdsarbejde
 • civilsamfund, frivllige organisationer, socialøkonomisk virksomhed
 • beskæftigelsesområdet
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • Social innovation
 • social intervention

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Rikke Egaa Jørgensen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler