1993 …2024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg er docent, ph.d. og forskningsleder for Demensprogrammet ved forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi ved VIA University College. Vi beskæftiger os med psykosocial og praksisnær forskning, der skal bidrage til at sikre bedre velbefindende, sundhed og livskvalitet for mennesker med demens og deres nære netværk. Viden formidles til praksis og relevante uddannelser, lige som vi har fokus på implementering af nye initiativer.

Vi indgår i samarbejde med kommuner, region, virksomheder, patientorganisationer, forskellige offentlige og faglige institutioner og det nationale videnscenter på området.

Jeg er Danske Professionshøjskolers repræsentant i Koordinationsgruppen for Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark. Vi bidrager til landsdækkende kampagner og oplysning, der skal bidrage til at mennesker med demens fortsat kan være en del af samfundslivet. Jeg er også en del af Folkebevægelsens Data- og Analysegruppe.

Jeg sidder i internationale og nationale forskningsnetværk, inkl. det paneuropæiske forskningsnetværk, INTERDEM, der skaber forskningsviden, der skal bidrage til at sikre rettidige psykosociale interventioner for mennesker med demens. Fra 2020 er jeg del af en Europæisk taskforce on Assistive Technologies in Dementia, ledet af Franka Meiland og Manual Franco, under INTERDEM samt i den Internationale programgruppe for Joint Artificial Intelligence Network (JAIN), der i efterår 2021 skal lede World JAIN Challenge (WTJ). Nationalt sidder jeg bl.a. i det Nationale psykosociale forskningsnetværk DANEDEM under Nationalt Videnscenter for Demens.

For at styrke indsatsen fra Danske Professionshøjskoler organiserer jeg møder professionshøjskolerne imellem med henblik på relevant vidensdeling og samarbejde på demensområdet. Det angår både grund- og efter- og videreuddannelse samt forskningsinitiativer på demensområdet.

Jeg er tidligere formand i sporet Sygdomme og Skader i Hjernen i det strategiske forsknings-samarbejde HumanFirst mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA.

Jeg er desuden tidl. næstformand i Dansk Gerontologisk Selskab (DGS) samt del af Dansk Selskab for Neurovidenskab.

 

 

Kompetencer

Forskningsledelse

Specialviden inden for hjerneskade- og demensområdet

psykosociale metoder og kognitionsfremme

Strategisk samarbejdeArbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Professionsrelevant forskning og forskningsledelse 

Strategisk samarbejde og partnerskaber 

Vidensflow mellem forskningsviden og professionsuddannelser

Videnformidling

Samfundsengagement, sikring af større inklusion af mennesker med demens i samfundslivet 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Certificeret i kognitiv stimulationsterapi (CST), University College London

Dimissionsdato: 12 dec. 2017

Systemisk lederuddannelse, MacMannBerg

Dimissionsdato: 1 jan. 2005

Uddannelse i taktisk ledelse, Århus Købmandsskole

Dimissionsdato: 1 jan. 2002

ph.d. (Sundhedsvidenskab), Neuroscience, Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2000

Cand. Scient., Speciale i hjernebiologi , Syddansk Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 1995

Ansættelser

Forskningsleder og (fra 2015) docent ved VIA Aldring og Demens, Center for Forskning, VIA UC. 20% ansættelse ind i efter- og videreuddannelse (social - og sundhedsområdet)

20142021

Adjunkt, VIA Efter- og Videreuddannelse (SOS). Retningsansvar for demens diplommodulerne på den Sociale Diplomuddannelse og hjerneskademodulerne på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse

20132015

Projektleder og underviser ved kursusafdelingen, SOSU-skolen i Randers (demens- og hjerneskadeområdet)

20092013

(barsel)

2008

Projektleder ved Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Hospital, Risskov

2007

Daglig leder af Videncenter for Demens, Århus Kommune

20022006

Postdoc ved Afd. for Anatomi og Neurobiologi, Syddansk Universitet

20002002

Kandidat stipendiat ved Afd. for Anatomi og Neurobiologi, Odense Universitet

19992000

Ph.D. stipendiat ved Afd. for Anatomi og Neurobiologi, Odense Universitet

19951999

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Rikke Gregersen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler