Billede af Rina Østergaard

Rina Østergaard

Ph.d.-stip., Master i Informationsteknologi og Læring, Fysioterapeut

19892014

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Uddannelses -udvikling og -forskning, IKT-støttede læreprocesser, Collaborative læreprocesser, Open Educational Ressources, Innovative læreprocesser med fokus på borgerfokuseret, medarbejder- og samarbejds-dreven innovation, Forandringsorienterede metoder, Organisationsudvikling, Brobyggende læringsfællesskaber i felter mellem velfærdsprofessionsuddannelser og velfærdsprofessionelle praksisområder, Talentudvikling, Studiemiljø- og studievejledning, Kvalitetssikringsprojekter.

Præsentation

Apr. 14 - : Studiekoordinator Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg - Haderslev, Fokus på pædagogisk tilrettelæggelse og udvikling af uddannelsen, kompetenceudvikling af medarbejdere, kvalitetssikring, evaluering og dokumentation. 

Jan. 11 - apr. 14: Kombistilling, ph.d.-stip. (innovative læreprocesser i samarbejde mellem uddannelse og praksis) underviser på grund- og EVU (emner: tværfag, innovation og entreprenørskab, kvalitetssikring, videnskabsteori- og metode, kommunikation)

,Aug. 08 - dec. 10: Kombistilling, Chefkonsulent, studiekoordinator, underviser

Aug. 06 - jan. 08: Chefkonsulent for UC Rektor

Okt. 04 - forår 05: Ekstern undervisningsassistent på masterspecialisering Computer Supported Collaborative Learning, Master i IKT og Læring.

Febr 01 - aug 06: Studiekoordinator og stedfortræder for rektor på Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg. I perioder udlånt til arbejde med udviklingschefen, CVU Vest (1 1/4 årsværk).

Aug. 98 - jan. 01: Underviser og studievejleder, Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg

Aug. 90 - juli 93: Instruktionsfysioterapeut/fysioterapeut og familiebehandler, Ribe Amt, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium, Esbjerg

Febr. 89 - juli 93: Enefysioterapeut - etablering af fysioterapi på Dagcentret Sct. Nikolai, Ribe Amt.

 


Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:

Uddannelsestilrettelæggelse og koordination

Pædagogisk udvikling af uddannelsesforløb, herunder udvikling og implementering af ikt-baserede uddannelsesforløb.

Kompetenceudvikling af medarbejdere herunder adjunktvejledning og mentorvirksomhed

Kvalitetssikring, evaluering og dokumentation - herunder akkrediteringsarbejde.

Projektarbejde, innovation, forskning

Undervisning og vejledning i.f.t. studerende

Vidensudviklings-, videndelings-, vidensformidlings-aktiviteter i øvrigt

Udvikling og implementering af administrative værktøjer  

 Øvrige arbejdsområder:

Peer-reviewer på artikler om IKT og læring

Censorvirksomhed: Master i IKT og læring, diplomuddannelser, fysioterapeutuddannelsen

Konsulentarbejde og kursusvirksomhed inden for: fysioterapi (specialområdet, psykosomatik, idrætsskader/fodbold), personaleudvikling, familiearbejde, strategi- og politik-udvikling.


Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Theoretical Perspectives on the Body in Education
Uddannelsesinstitution: AaU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2013
Uddannelsesbetegnelse: Visuel formidling af forskningsresultater
Uddannelsesinstitution: SDU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2013
Uddannelsesbetegnelse: Mundtlig formidling af forskningsresultater
Uddannelsesinstitution: SDU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2013
Uddannelsesbetegnelse: Leadership for Social Learning in Education. Master Class med Etienne og Beverly Wenger Trainer
Uddannelsesinstitution: University of Iceland
Land: Island
Afslutningsdato: 2012
Uddannelsesbetegnelse: Skriftlig formidling og argumentation
Uddannelsesinstitution: SDU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2011
Uddannelsesbetegnelse: Innovation og læring i filosofisk og kritisk perspektiv
Uddannelsesinstitution: SDU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2011
Uddannelsesbetegnelse: Kvalitativ metode - med særlig interesse for interventionsforskning og casestudier
Uddannelsesinstitution: SDU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2010
Uddannelsesbetegnelse: Teoretiske perspektiver i den pædagogiske forskning
Uddannelsesinstitution: SDU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2010
Uddannelsesbetegnelse: Videnskabsteori for uddannelsesforskere
Uddannelsesinstitution: SDU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2010
Uddannelsesbetegnelse: At analysere interviews. Narrativ- og diskursanalytisk metode.
Uddannelsesinstitution: SDU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2010
Uddannelsesbetegnelse: IT and Communication
Uddannelsesinstitution: SDU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2010
Uddannelsesbetegnelse: Evaluering af mellemlange videregående uddannelser
Uddannelsesinstitution: SDU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2002
Uddannelsesbetegnelse: Ny teknologi, medier og læring
Uddannelsesinstitution: SDU
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2010
Uddannelsesbetegnelse: Kursus i uddannelsessystemet, studerende og Arbejdsmarkedet
Uddannelsesinstitution: Undervisningsministeriet
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2001
Uddannelsesbetegnelse: Kursus i videregående vejledningsteori og -metode
Uddannelsesinstitution: Undervisningsministeriet
Land: Danmark
Afslutningsdato: 2000
Uddannelsesbetegnelse: Grundkursus for studievejledere ved de videregående Uddannelser
Uddannelsesinstitution: Undervisningsministeriet
Land: Danmark
Antal dage: 28.0
Afslutningsdato: 1998
Uddannelsesbetegnelse: Kursusrække i "Den professionelle samtale"
Uddannelsesinstitution: Tværsektorielt med undervisere fra The Kempler Institute of Scandinavia
Land: Danmark
Antal dage: 12.0
Afslutningsdato: 1994
Uddannelsesbetegnelse: Familieterapeutisk grundkursus
Uddannelsesinstitution: The Kempler Institute of Scandinavia
Land: Danmark
Afslutningsdato: 1990
Uddannelsesbetegnelse: Diverse fysioterapeutiske kurser inden for specialområde, psykosomatik, sanseintegration, neurorehabilitering, idrætsskader
Land: Danmark
Uddannelsesbetegnelse: Diverse pædagogiske småkurser
Land: Danmark
Uddannelsesbetegnelse: Diverse småkurser rettet mod udsatte børn, unge og deres familier
Land: Danmark

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau
Sprog: Tysk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Flere års erfaring
Networking: Flere års erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Fysioterapeut, Fysioterapeutskolen i Esbjerg

Dimissionsdato: 1 feb. 1989

Ph.d, Aalborg Universitet

… → 2016

Master i IKT og Læring , Aalborg Universitet

… → okt. 2004

Emneord

 • human Ressource (HR)
 • Kompetenceudvikling
 • organisatorisk læring og videndeling
 • uddannelse
 • Uddannelsesplanlægning, Pædagogik
 • internetbaserede uddannelser
 • Computer supported collaborative learning
 • brobyggende læringsfællesskaber
 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • innovativ undervisning
 • Velfærdsrettet innovation støttet af uddannelse
 • udsatte børn
 • evaluering
 • Uddannelsesevaluering
 • virtuel læring
 • neurorehabilitering
 • udsatte unge
 • organisationsudvikling
 • Medarbejderdreven innovation
 • samarbejdsdreven innovation
 • kvalitetssikring og -udvikling
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • professionsuddannelser
 • Velfærdsprofessions uddannelser
 • aktionsforskning
 • Design Based Research, participatory research
 • Modus 2
 • voksne udviklingshæmmede