Intet billede af Søren Lavrsen

Søren Lavrsen

Lektor

 • Hedeager 2

  8200 Aarhus N

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Uddannelse

2010 -2013 Cand. scient. i idræt og molekylær ernæring, ved institut for Idræt og Molekylær Ernæring, ved Århus Universitet

 • Laboratoriebaseret Specialeprojekt: Effekten af stevioside-supplementation på resyntesen af glykogen, efter fysisk aktivitet.

2003-2007 Professionsbachelor i Humanernæring fra JCVU- ernæring og sundhed

1999-2003 Bachelor i idræt og sundhed fra Center for Idræt ved Århus Universitet

 

Erhvervserfaring

2010 -  Lektor  ved VIA University College - Ernæring og  Sundhed       

        Undervisning:

 • Individuel kostvejledning, behandling af overvægt og fedme, Fysiologi, trænings fysiologi, Sports Ernæring, Bioaktive fødevarer-komponenter

        Projektledelse/koordinering:

 • Koordinering af interne og eksterne medarbejderresurser ved uddannelsen: Global Bachelor of Health and Nutrition
 • Udarbejdelse af national studieordning for uddannelsen: Global Bachelor of Health and Nutrition. I samarbejde med Undervisningsministeriet

Forskning/udvikling:

 • samarbejde med det danske forsvar (Sirius Patruljen) om afdækning af ernæringsmæssige behov ved hårdt fysisk arbejde under ekstreme klimatiske forhold, samt udvikling af ernæringsrekommandationer til soldater på patrulje i Nordøstgrønland.
 • Afdækning af D-vitamin status af specialenhederne under det danske forsvar – Arktisk Kommando (under udarbejdelse)

 • Udvikling og patentering af ”sportsernæringsprodukt” – i samarbejde med Aarhus Universite

 

2014, 2015, 2016 Underviser ved ernæringskursus for praktiserende læger (behandling af overvægt og fedme), under PLO-Praktiserende Lægers Organisation  

 2014  Ekstern underviser ved Institut for Idræt, Aarhus Universitet Undervisning i ”Sports Nutrition”

 2014  Gæsteforelæser ved Hull University, Forelæsninger i: “Sports Nutrition” og ”Bioactive food components in relation to glycogen resynthesis and recovery”, Department of Health and Physical Activity

2008 -2010  Projektleder ved Silkeborg Social og Sundhedsskole (konsulentansættelse)

 • Projektleder på ”Pædagogiske værksteder for sundhed og velvære” i samarbejde med Silkeborg kommune

 • Evaluering og kvalitetssikring af institutionens sundhedsindsats

2007 -2010 Ekstern Underviser ved VIA University College – ernæring og sundhed      

2007-2010  Selvstændig erhvervsdrivende:

 • Ernærings- og træningsvejledning af eliteidrætsudøvere (cykling, triatlon samt håndbold, fodbold og ishockey)

 2004-2007  Projektmedarbejder ved Trivselsgruppen a/s

 • Kostvejledning og behandling af overvægt

2001-2004 Undervisningsassistent ved Institut for Idræt, Århus Universitet

 • fysisk grundtræning og idrætsgymnastik

 

 


Kompetencer

Kompetencegivende kurser:
Uddannelsesbetegnelse: Behandling af overvægtige børn
Uddannelsesinstitution: Jens-Christian Holm
Land: Danmark

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Forhandlingsniveau

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Exercise Science and Molekular Nutrition, Can. Scient, Aarhus Universitetshospital

Dimissionsdato: 30 okt. 2013

Exercise Science and Molecular Nutrition, Can. Scient, Aarhus Universitet

Professions Bachelor, Ernæring og sundhed

Bachelor , Idræt

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.