Intet billede af Sasha Maria Reinhardt

Sasha Maria Reinhardt

adjunkt, cand.scient.san, sygeplejerske

20142018

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Curriculum vitae for Sasha Maria Reinhardt

 

Personlige oplysninger

Navne: Sasha Maria Reinhardt

Fødselsdag: 09.12.1969

Adresse: Strandvejen 38 4.th, 2900 Hellerup

Telefon: 23823707

Email: sare@ucc.dk

                                                                                                              

                                                                      Kandidatuddannelse

Sundhedsfaglig kandidat, Københavns Universitet

Uddannelsesniveau: Kandidat overbygning.

Retning: Forskningsorienteret, sundhedsfremme.

Tidsperiode: februar 2009 – september 2011.

Titel: Sundhedsfaglig Kandidat, cand.scient.san.

 

Projekter udarbejdet under uddannelse til cand.scient.san

 • Projekt I: Litteratursøgnings studie omhandlende adhærence blandt skizofrene

 • Projekt II: Deskriptivt studie omhandlende aggression i retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sankt Hans (PCSH). Undersøgelse af udvalgte variabler med henblik på kortlægning af de aggressive patienter for herigennem at opnå indsigt i relevante og statistiske sammenhænge. Inkluderet data fra 2009.

 • Kandidatspeciale: Deskriptivt studie omhandlende aggression i retspsykiatrien på PCSH som projekt II. Data fra 2008 – 2010. Herudover undersøges hvilke konsekvenser oplevet aggression har på plejepersonalet i de sidste seks måneder, via et spørgeskema.

   

Valgfag under uddannelsen til cand.scient.san

 • Kvalitetsudvikling og kvalitetsmetoder i sundhedssektoren (5 ECTS point).

 • ”Gender, HIV, Sexuality (mainly Africa)”. (10 ECTS point), Antropologisk kursus på Københavns Universitet, Institut for folkesundhedsvidenskab.

Konferencer

Ulighedens Topmøde 2015, 27. Marts 2015.

Temadag “Social ulighed I sundhed”, fredag den 24. oktober 2914

Konference: Phil Barkers ”The Tidal Model”, onsdag den 7. maj 2014

European Congress of Psychiatry (EPA), 6. - 9. April 2013, Nice

Nedenstående abstracts er blevet accepteret til poster præsentation på ovenstående konference:

 • 1. Severity of aggression in a forensic in-patient hospital in Denmark: Using the Staff Observation Aggression Scale – Revised (SOAS-R)

 • 2. Characteristics of the aggressive in- patient in a forensic psychiatric hospital in Denmark: Using the Staff Observation Aggression Scale – Revised (SOAS-R)

 • 3. Perspectives on Staff Factors and Aggression in a Forensic Psychiatric Setting in Denmark: Using the Staff Observation Aggression Scale – Revised (SOAS-R)

Poster 1. og 2. er desuden udvalgt til at deltage i et e-Symposium

The World Association for Psychosocial Rehabilitation (WAPR), Oktober 2012, Milano

Konference om Rehabilitering og Recovery, maj 2012, København

Uddannelser

Sygeplejerske ved Frederiksborg Amts Sygeplejeskole

Uddannelsesniveau: Sygeplejerske

Retning: Sygepleje

Tidsperiode: februar 1992 – august 1996

Studentereksamen fra Rungsted Amts Gymnasium

Tidsperiode: August 1985 – juli 1988

Øvrige uddannelser

Kandidatsuppleringen i Pædagogisk antropologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet

Tidsperiode: 2005 - 2006

Enkelte fag i Filosofi ved Københavns åbne Universitet

Tidsperiode: 2001

Beskæftigelse

Adjunkt:

Arbejdsgiver: Sygeplejerskeuddannelsen UCC

Tidsperiode: 1. marts 2013 og forsat i ansættelse

Udviklingssygeplejerske:

Arbejdsgiver: Center Amager, København Kommune, socialforvaltningen

Tidsperiode: 2012 – 29. februar 2013

Beskrivelse:

 • Tovholder for Akkreditering

 • Tovholder/sagsbehandler for Sundhedsfaglige Utilsigtede Hændelser

 • Ansvarlig for kvalitetssikring af medicinhåndtering

 • Supervision af elever og studerende

 • Udarbejdelse af procedurer og vejledninger

 • Undervisning af medarbejdere på temadage

Sygeplejerske:

Arbejdsgiver: Frederiksberg Kommune Rådgivningscenter (FKRC)

Tidsperiode: 2011 – 2012

Beskrivelse:

 • Substitutionsbehandling

 • Abstinensbehandling

 • Afholdelse af obligatoriske sundhedssamtaler

 • Åben sygeplejeklinik

 • Skade reduktion

 • Brobygger til behandlingspsykiatrien

Ledsagersygeplejerske:

Arbejdsgiver: Europæiske Rejseforsikring A/S

Tidsperiode: 2010 og fortsat i konsulentansættelse

Beskrivelse:

 • Ledsagersygeplejerske, ledsager syge danskere hjem fra udlandet

 • Krisehjælp i udlandet

Sygeplejerske:

Arbejdsgiver: Psykiatrisk Center Gentofte & Psykiatrisk Center Ballerup – afdeling Gentofte, afsnit A-1510

Tidsperiode: 2005 – 2011 (32 t/ugentlig hele perioden)

Beskrivelse:

 • Lukket psykiatrisk regi

 • En del af voldskommissoriegruppen forankret i centerledelsen, hvor vi udarbejdede voldspolitikker og udviklede og implementerede vedligeholdelsesinstruktører og ”Brøset Violence Checkliste” (BVC)

 • Studietur med voldskommissoriegruppen til Nordirland

 • Vedligeholdelsesinstruktør

 • Tovholder for det Nationale Gennembrudsprojekt

 • Underviser på temadage

Sygeplejerske:

Arbejdsgiver: Ambulatoriet Bellahøj, København Kommune

Tidsperiode: 2001 – 2005 (inklusiv seks måneders orlov til studie på fuld tid ved Danmarks Pædagogiske universitet).

Beskrivelse:

 • Substitutionsbehandling

 • Abstinensbehandling

 • Ansvarlig sygeplejerske i medicinudleveringen

 • Konference om “Harm Reduction”  i Thailand

 • Sygeplejeklinik

Sygeplejerske:

Arbejdsgiver: Bispebjerg hospital, kardiologisk afdeling Y22

Tidsperiode: 2000 – 2001

Beskrivelse:

 • Basissygeplejerske

Sygeplejerske:

Arbejdsgiver: Psykiatrisk Center Hvidovre, afdeling 812

Tidsperiode: 1997 – 1999

Beskrivelse:

 • Lukket psykiatrisk regi

Sygeplejerske:

Arbejdsgiver: Kommune Hospitalet, Reumatologisk afdeling 120

Beskrivelse:

 • Basissygeplejerske i et vikariat

IT kundskaber

 • Word 2007

 • Excel

 • PowerPoint

 • SPSS

 • Internetsøgning

 • Litteratursøgning i medicinske databaser

   

Med venlig hilsen

Sasha Reinhardt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.